Egyptens unga kopter beredda att kämpa för mänskliga rättigheter

En grupp unga kristna aktivister som samlades i det tumultartade efterspelet efter den egyptiska revolutionen ser framåt mot att bygga upp något med hjälp av de förmåner man vann på Tahrirtorget, då man lyckades mobilisera ungdomar till att bättre försvara sig. ”En av vinsterna var att man började tala”, sade Mina Elkess, en 28-årig oftalmolog, en av gruppens ledare.

Sedan revolutionen har de kristna börjat ta mera aktiv del i den politiska processen, det primära målet för Maspiro Youth Union, som firade sitt treårsjubileum den 5 mars. Gruppen, som bildades för att kämpa för mänskliga rättigheter, förkastar den i huvudsak passiva roll de koptiska kristna spelade före revolutionen, då kyrkans patriark i politiska sammanhang fungerade som ombud för kommuniteten. Den vänder sig till de yngre generationerna – en mäktig kraft i ett land där halva befolkningen åldersmässigt är under 25 – och lär dem att verka för sina rättigheter.

Unionen bildades efter att en kyrka i en by i den södra utkanten av Kairo satts i brand. Incidenten ledde till en stor demonstration i Kairo utanför Maspero, den statliga televisionens byggnad, därav gruppens namn. Senare demonstrationer, den 9 oktober 2011, resulterade i våldsdåd, då soldater i pansarfordon öppnade led mot de fredliga demonstranterna. Minst två dussin personer dödades, inklusive medlemmar i ungdomsunionen, och mer än 300 skadades. Efter den händelsen blev de kristna begripligt nog rädda för att engagera sig politiskt och drog sig tillbaka från samhällslivet. Men när Muslimska brödraskapets kandidat Mohammed Mursi valts till president kom det en ändring till stånd. ”När Mursi blev tillsatt blev många kopter villiga att bli involverade” sade Elkess. ”Många kopter fruktade för vad Muslimska brödraskapet skulle ta sig till”.

Kyrkan har välkomnat detta förnyade politiska engagemang. När representanter för unionen kom för att tala med biskop Moussa, kyrkans ungdomsbiskop, visade han milt bort dem, som en fågelhona, som knuffar ut ungarna från boet. ”Varför frågar ni mig?” frågade Moussa. ”Ni är mogna nog – ta själva ställning”. Han sade också att det är väsentligt för kopterna i Egypten att de kristna utgör en integrerad del av samhällsbygget. ”Vi försöker få ut dem från kyrkan på det politiska fältet och samverka med sina bröder, muslimerna. Kyrkan skall inte lägga sig i politiken, den är enbart en andlig institution”.

Elkess betonade att gruppen inte enbart engagerade sig för kopterna. ”Vi arbetar framför allt för mänskliga rättigheter, snarare än bara kopterna. Vi är en politisk rörelse som inriktar verksamheten mot myndigheterna, ett revolutionerande tänkesätt.”

Egyptens nye patriark, påven Tawadros II, som valdes i november 2012, har uppmuntrat de troende att sluta vända sig till kyrkan för att få politisk ledning och vill att de skall fatta sina egna beslut. Hans ställningstagande – att dra en gräns mellan kyrka och stat – är något Maspero Youth Union förespråkat ända sedan den bildades. Medlemmarna – några hundra till antalet, enligt ledarna – ser fram mot att engagera sig i den politiska processen, i president- och parlamentsval.

Monique El-Faizy, National Catholic Reporter, 2014-03-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp unga kristna aktivister som samlades i det tumultartade efterspelet efter den egyptiska revolutionen ser framåt mot att bygga upp något med hjälp av de förmåner man vann på Tahrirtorget, då man lyckades mobilisera ungdomar till att bättre försvara sig. ”En av vinsterna var att man började tala”, sade Mina Elkess, en 28-årig oftalmolog, en av gruppens ledare.

Sedan revolutionen har de kristna börjat ta mera aktiv del i den politiska processen, det primära målet för Maspiro Youth Union, som firade sitt treårsjubileum den 5 mars. Gruppen, som bildades för att kämpa för mänskliga rättigheter, förkastar den i huvudsak passiva roll de koptiska kristna spelade före revolutionen, då kyrkans patriark i politiska sammanhang fungerade som ombud för kommuniteten. Den vänder sig till de yngre generationerna – en mäktig kraft i ett land där halva befolkningen åldersmässigt är under 25 – och lär dem att verka för sina rättigheter.

Unionen bildades efter att en kyrka i en by i den södra utkanten av Kairo satts i brand. Incidenten ledde till en stor demonstration i Kairo utanför Maspero, den statliga televisionens byggnad, därav gruppens namn. Senare demonstrationer, den 9 oktober 2011, resulterade i våldsdåd, då soldater i pansarfordon öppnade led mot de fredliga demonstranterna. Minst två dussin personer dödades, inklusive medlemmar i ungdomsunionen, och mer än 300 skadades. Efter den händelsen blev de kristna begripligt nog rädda för att engagera sig politiskt och drog sig tillbaka från samhällslivet. Men när Muslimska brödraskapets kandidat Mohammed Mursi valts till president kom det en ändring till stånd. ”När Mursi blev tillsatt blev många kopter villiga att bli involverade” sade Elkess. ”Många kopter fruktade för vad Muslimska brödraskapet skulle ta sig till”.

Kyrkan har välkomnat detta förnyade politiska engagemang. När representanter för unionen kom för att tala med biskop Moussa, kyrkans ungdomsbiskop, visade han milt bort dem, som en fågelhona, som knuffar ut ungarna från boet. ”Varför frågar ni mig?” frågade Moussa. ”Ni är mogna nog – ta själva ställning”. Han sade också att det är väsentligt för kopterna i Egypten att de kristna utgör en integrerad del av samhällsbygget. ”Vi försöker få ut dem från kyrkan på det politiska fältet och samverka med sina bröder, muslimerna. Kyrkan skall inte lägga sig i politiken, den är enbart en andlig institution”.

Elkess betonade att gruppen inte enbart engagerade sig för kopterna. ”Vi arbetar framför allt för mänskliga rättigheter, snarare än bara kopterna. Vi är en politisk rörelse som inriktar verksamheten mot myndigheterna, ett revolutionerande tänkesätt.”

Egyptens nye patriark, påven Tawadros II, som valdes i november 2012, har uppmuntrat de troende att sluta vända sig till kyrkan för att få politisk ledning och vill att de skall fatta sina egna beslut. Hans ställningstagande – att dra en gräns mellan kyrka och stat – är något Maspero Youth Union förespråkat ända sedan den bildades. Medlemmarna – några hundra till antalet, enligt ledarna – ser fram mot att engagera sig i den politiska processen, i president- och parlamentsval.

Monique El-Faizy, National Catholic Reporter, 2014-03-07