Marx samordnar nytt ekonomiråd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Reinhard Marx har påven utsetts som koordinator för det nya ekonomirådet inom Vatikanen. Påven Franciskus utsåg lördagen den 8 mars förutom Marx ytterligare sju kardinaler och sju icke-prästvigda finansexperter. Den 25 februari inrättade påven ett finansdepartement samt ett råd för ekonomiska och förvaltningsrelaterade ärenden. De ska framöver handlägga och samordna Heliga stolens och Vatikanstatens ekonomiska och administrativa ärenden. Som prefekt för finansdepartementet har den australienske kardinalen George Pell kallats, som även han tillhör det s.k. K8-rådet för reformerna av kurian.

Förutom Marx utnämnde påven några medlemmar som hittills hört till det numera upplösta 15-mannarådet för ekonomiska och organisatoriska angelägenheter inom Heliga stolen. Däribland Juan Luis Cipriani Thorne från Peru, Wilfrid Fox Napier från Sydafrika, Daniel Nicholas DiNardo från USA liksom kardinalvikarien Agostino Vallini från Rom. Bland de sju icke-prästvigda experterna hör Joseph F. X. Zahra från Malta, som blir vice koordinator, liksom den tyske företags- och försäkringsexperten Jochen Messemer från Ludwigshafen.

Det nya ekonomirådet kan därmed börja sitt arbete och kommer att ha sitt första sammanträde i maj, meddelade Vatikanens talesperson Federico Lombardi. Det nya rådets medlemmar kommer från olika geografiska områden och återspeglar därigenom kyrkans universialitet, tillade han.

”Inrättandet av ekonomirådet är ett avgörande steg mot en konsolidering av Heliga stolens förvaltningsstrukturer med avsikten att förbättra samordningen och övervakningen av de ekonomiska och administrativa ärendena inom Heliga stolen”, sade Lombardi.

Departementets respektive rådets uppgifter måste dock definieras mer exakt genom en stadga, framhöll Lombardi. Hur som helst är rådet ett självständigt organ och inte något rådgivningsorgan för finansdepartementet.

Kathpress 2014-03-08

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kardinal Reinhard Marx har påven utsetts som koordinator för det nya ekonomirådet inom Vatikanen. Påven Franciskus utsåg lördagen den 8 mars förutom Marx ytterligare sju kardinaler och sju icke-prästvigda finansexperter. Den 25 februari inrättade påven ett finansdepartement samt ett råd för ekonomiska och förvaltningsrelaterade ärenden. De ska framöver handlägga och samordna Heliga stolens och Vatikanstatens ekonomiska och administrativa ärenden. Som prefekt för finansdepartementet har den australienske kardinalen George Pell kallats, som även han tillhör det s.k. K8-rådet för reformerna av kurian.

Förutom Marx utnämnde påven några medlemmar som hittills hört till det numera upplösta 15-mannarådet för ekonomiska och organisatoriska angelägenheter inom Heliga stolen. Däribland Juan Luis Cipriani Thorne från Peru, Wilfrid Fox Napier från Sydafrika, Daniel Nicholas DiNardo från USA liksom kardinalvikarien Agostino Vallini från Rom. Bland de sju icke-prästvigda experterna hör Joseph F. X. Zahra från Malta, som blir vice koordinator, liksom den tyske företags- och försäkringsexperten Jochen Messemer från Ludwigshafen.

Det nya ekonomirådet kan därmed börja sitt arbete och kommer att ha sitt första sammanträde i maj, meddelade Vatikanens talesperson Federico Lombardi. Det nya rådets medlemmar kommer från olika geografiska områden och återspeglar därigenom kyrkans universialitet, tillade han.

”Inrättandet av ekonomirådet är ett avgörande steg mot en konsolidering av Heliga stolens förvaltningsstrukturer med avsikten att förbättra samordningen och övervakningen av de ekonomiska och administrativa ärendena inom Heliga stolen”, sade Lombardi.

Departementets respektive rådets uppgifter måste dock definieras mer exakt genom en stadga, framhöll Lombardi. Hur som helst är rådet ett självständigt organ och inte något rådgivningsorgan för finansdepartementet.

Kathpress 2014-03-08