Tagged 'Ekonomiråd'

Marx samordnar nytt ekonomiråd

Kardinal Reinhard Marx har påven utsetts som koordinator för det nya ekonomirådet inom Vatikanen. Påven Franciskus utsåg lördagen den 8 mars förutom Marx ytterligare sju kardinaler och sju icke-prästvigda finansexperter. Den 25 februari inrättade påven ett finansdepartement samt ett råd…