Tagged 'Reinhard Marx'

En ordförande i tiden

Under pågående synodal process, och under en omvälvande och svår tid för katolska kyrkan i Tyskland, meddelade kardinal Reinhard Marx överraskande i februari att han inte tänkte ställa upp till omval som ordförande för den tyska biskopskonferensen. I hans ställe…

Marx i Turkiet bland ortodoxa vänner

Kardinal Reinhard Marx anser att Turkiet står inför enorma utmaningar. Genom olika samtal med kyrkliga och politiska företrädare har han insett ”vilken viktig roll som Turkiet spelar i dagens internationella konflikter”, sade ordföranden för den tyska biskopskonferensen under måndagen i…

Marx samordnar nytt ekonomiråd

Kardinal Reinhard Marx har påven utsetts som koordinator för det nya ekonomirådet inom Vatikanen. Påven Franciskus utsåg lördagen den 8 mars förutom Marx ytterligare sju kardinaler och sju icke-prästvigda finansexperter. Den 25 februari inrättade påven ett finansdepartement samt ett råd…