En ordförande i tiden

Under pågående synodal process, och under en omvälvande och svår tid för katolska kyrkan i Tyskland, meddelade kardinal Reinhard Marx överraskande i februari att han inte tänkte ställa upp till omval som ordförande för den tyska biskopskonferensen.

I hans ställe har de tyska biskoparna valt biskop Georg Bätzing, som för tre och ett halvt år sedan sattes till biskop över det mycket splittrade stiftet Limburg. Den katolska kyrkan i Tyskland lider som kyrkan på andra håll i Europa av en pågående sekularisering, påskyndad av ständigt nya avslöjanden om sexuella och andra övergrepp. Limburg leddes fram till 2016 av ”biskop Bling”, Franz-Peter Tebartz-van Elst, som lade stora summor på bland annat en lyxrenovering av biskopspalatset. Biskop Bätzing fick den svåra uppgiften att åter ena Limburg, och tycks ha gjort detta långt över förväntan.

Vissa katolska medier, utifrån olika vinklar och perspektiv, har lyft fram biskop Bätzing som en reformvänlig ledare. Enligt internationella La Croix har han i intervjuer uttryckt att celibatet bör vara valbart (han har dock poängterat att han vill värna celibatet som livsstil, men inte som obligatoriskt för präster), att kyrkans sexuallära behöver formuleras mer som en god orientering än som förbudsmoral.

Det som främst tycks utmärka den nye ordföranden, och som har varit framgångsreceptet i det skadeskjutna stiftet Limburg, är dock en förmåga att lyssna och medla. Det är också främst denna förmåga hans biskopskollegor hoppas få glädje av. Den ekumeniskt sinnade Bätzing, som också varit aktiv inte minst i den tyska katolska dialogen med landets judiska företrädare, valde som valspråk när han vigdes till biskop congrega in unum, ”samla till ett”.

Den nyvalde ordföranden har i flera intervjuer efter valet fått berätta vad han ser som de viktigaste frågorna för kyrkan i Tyskland idag. Förutom de mer ”heta” frågorna om celibat, kvinnors ställning och sexualitet har han också lyft fram att kyrkan med kraft måste bekämpa alla uttryck för rasism och antisemitism. Han vill också prova nya arbetsformer för biskopskonferensen, med mer utrymme för samtal i mindre grupper om de utmaningar katolska kyrkan i Tyskland står inför.

”The right man at the right time” är rubriken i La Croix, och en medlare tycks vara just vad Tysklands katoliker just nu behöver.

Red. 2020-03-09

Läs mer i La Croix här, Catholic News Agency här, The Tablet här, Crux Now här