Birgittapriset 2020

Birgittastiftelsens styrelse har beslutat att årets Birgittapris skall tilldelas kulturhistoriker Julia Sigurdson och professor emeritus Jan-Erik Nylund. De får priset för ”sina mångåriga, kunniga och engagerade insatser för att genom böcker, skrifter, film och föredrag samt ideella insatser främja det rika kulturarv som vi äger i den heliga Birgittas liv och gärning”.

Julia Sigurdson. Foto: privat.

Julia Sigurdson gav i samarbete med sin framlidne make Sune Zachrisson 2012 ut boken Aplagårdar och klosterliljor – 800 år kring Vadstena klosters historia. En andra upplaga trycktes förra året. 2018 publicerade hon boken Kvinnor i Heliga Birgittas fotspår. Julia Sigurdson var i många år ordförande i föreningen Vadstena Klosterkyrkas Vänner.

Jan-Erik Nylund. Foto: privat.

Jan-Erik Nylund har med foto och video dokumenterat och presenterat den heliga Birgitta och klosterområdet i Vadstena. Han har dessutom med stort engagemang arbetat med att göra information om klosterområdets kulturarv tillgängligt digitalt.

Tillsammans med Sune Zachrisson har de båda pristagarna författat boken Vadstena klosterområde genom tusen år. Denna rikt illustrerade bok kommer att ges ut i vår.

Birgittapriset delas sedan 1997 årligen ut av den ideella föreningen Birgittastiftelsen, som i år fyller 100 år. Prissumman är på 25 000 kronor. Vidare erhåller pristagarna var sin Birgittamedalj i silver utförd av skulptören Ernst Nordin.

Prisutdelningen äger rum i Vadstena i samband med Birgittastiftelsens årsmöte lördagen den 9 maj 2020. De båda pristagarna kommer då att presentera sin nyutkomna bok.

Kjell Blückert 2020-03-09

För ytterligare informationer se www.birgittastiftelsen.se och www.klostermuseum.se