Inga fler offentliga gudstjänster i hela Italien

I hela Italien firas för närvarande inte längre några offentliga gudstjänster efter det att regeringen meddelat nya begränsningar med anledning av coronavirusepidemin. Begränsningen omfattar även sorgegudstjänster begravningar, vilket bekräftas av den italienska biskopskonferensen. Kyrkor och kapell förblir dock öppna för enskild bön.

Denna ”ytterst kraftiga inskränkning har med smärta och svårighet accepterats av själavårdare, präster och troende”, heter det i biskopskonferensens uttalande. Regeringens åtgärder har accepterats av kyrkan enbart på grund av viljan att ge sitt bidrag till skyddet av folkhälsan.

I dekretet som regeringen i Rom offentliggjorde under söndagen inställs ”civila och religiösa sammankomster” i hela Italien fram till den 3 april. Hittills har detta endast gällt de särskilt drabbade områdena i norra Italien, som stiften Venedig, Milano och Padua. Där firade också de lokala biskoparna redan i söndags mässan mer eller mindre ensamma och lät sända den via tv eller internet, så att troende skulle kunna delta hemifrån.

”I jag ber om att alla troende i vårt stift respekterar detta smärtsamma, men nödvändiga beslut som ett uttryck för vårt ansvar för vår solidaritet med hela samhällets bästa”, betonade den sydtyrolske biskopen Ivo Muser under söndagskvällen i en ämbetsskrivelse med vilken han i likhet med andra stiftsbiskopar följde regeringsdekretets riktlinjer. Kyrkorna kommer fortsättningsvis att hållas öppna och bjuda in till enskild bön, betonade stiftsbiskopen av Bolzano-Bressanone.

”Måtte vi i denna svåra tid på nytt upptäcka hur viktig de troendes gemenskap, lyssnandet till Guds ord, eukaristifirandet och de övriga sakramenten är”, skriver Moser. Han uppmanar prästerna att under den närmaste tiden ”fira eukaristin i andlig förbundenhet med alla troende”.

För avskedstagande av avlidna gäller att detta för närvarande endast får äga rum inom ramen för en kortare gudstjänst på kyrkogården, det vill säga i det fria, heter det bland annat i skrivelsen från Bolzano-biskopen. Bisättningar bör endast äga rum i kretsen av den närmaste familjen. Begravningsmässan för de avlidna kommer skjutas upp till ett senare tillfälle.

Möten i församlingarna och andra kyrkliga sammanhang får endast äga rum om det kan garanteras att de närvarande kommer att hålla ett säkerhetsavstånd på en meter.
Kathpress 2020-03-08