Italien

Filter

Datumintervall
Valet av Legapolitikern och den tidigare familjeministern Lorenzo Fontana, 42 år, till talman för deputeradekammare har skapat polemiska reaktioner i Italien. Efter valet på fredagen beskrev den kända journalisten och...
För ordföranden för den italienska biskopskonferensen var dagen för det italienska parlamentsvalen inte någon ”svart dag”. ”När italienarna väljer sin framtid är det inte en dålig dag. Det handlar ständigt...
Påven Franciskus menar att utbytet med Kina är svårt och manar till tålamod. ”För att förstå Kina krävs det ett århundrade. Och vi lever inte i århundrade”, sade han under...
Efter flera månader långa debatter har den italienska senaten tills vidare stoppat en planerad antihomofobilagstiftning. Beslutet fattades i onsdags, först och främst med stöd från de två högerpartierna Lega och...
Jus soli, det latinska uttrycket har fått ny aktualitet på den italienska halvön. Den är slagord för generationer av immigrantbarn födda i Italien och som kräver rätten till medborgarskap i...
I Italien firades under måndagen för första gången sedan coronastängningen den 9 mars åter offentliga gudstjänster i hela Italien. Katolska mässor firades i bland annat Milanos domkyrka, Markuskyrkan i Venedig...
Som ett led av uppluckringen av coronautegångsförbudet kommer i Italien återigen offentliga gudstjänsten att kunna firas, antingen från den 24 eller den 31 maj, beroende på pandemikurvans utveckling. Som APA...
Den italienska biskopskonferensen kritiserar det faktum att offentliga gemensamma gudstjänster även fortsättningsvis inte kommer att vara tillåtna. Conte meddelade i söndags kväll att flera inrättningar och affärer i Italien successivt...
I Italien engagerar sig även ordenssystrar i kampen mot coronapandemin. ”De riskerar livet utan att göra stort väsen av det och utan att få någon uppmärksamhet”, meddelar Kongregationen för den...
Med anledning av coronakrisen har biskopen i Bergamo i norra Italien ställt 50 enkelrum med bad i ett prästseminarium till förfogande för medicinsk personal. Vårdpersonal och läkare som arbetar i...
Sju katolska präster i Italien uppges hittills ha dött av covid-19, det vill säga coronaviruset. De är de första präster som över huvud taget rapporteras ha dött i sviterna av...
I hela Italien firas för närvarande inte längre några offentliga gudstjänster efter det att regeringen meddelat nya begränsningar med anledning av coronavirusepidemin. Begränsningen omfattar även sorgegudstjänster begravningar, vilket bekräftas av...