Tagged 'Italien'

Åter offentliga gudstjänster i Italien

I Italien firades under måndagen för första gången sedan coronastängningen den 9 mars åter offentliga gudstjänster i hela Italien. Katolska mässor firades i bland annat Milanos domkyrka, Markuskyrkan i Venedig och Peterskyrkan i Rom, men också på vallfartsorter som syditalienska…

Offentliga gudstjänster i Italien i slutet av maj

Som ett led av uppluckringen av coronautegångsförbudet kommer i Italien återigen offentliga gudstjänsten att kunna firas, antingen från den 24 eller den 31 maj, beroende på pandemikurvans utveckling. Som APA [en österrikisk nyhetsbyrå, övers. anm.] har berättat, ökade Italiens biskopskonferens…

Inga fler offentliga gudstjänster i hela Italien

I hela Italien firas för närvarande inte längre några offentliga gudstjänster efter det att regeringen meddelat nya begränsningar med anledning av coronavirusepidemin. Begränsningen omfattar även sorgegudstjänster begravningar, vilket bekräftas av den italienska biskopskonferensen. Kyrkor och kapell förblir dock öppna för…

Caritas tacklar corona med allvar och humor

Medan städer i norra Italien stänger och europeiska myndigheter oroligt följer coronavirusets (covid-19) spridning, fortsätter Caritas sin flyktinghjälp som vanligt om än med ett öga på nyhetsrapporteringen. Omkring 200 personer i Italien har bekräftats vara smittade med covid-19, och tio…

Italiens katoliker får ett förändrat Fader vår

Italiens katoliker måste vänja sig vid en ny formulering i Herrens bön. Bönen ”inled oss inte i frestelse” lyder framöver i den nya officiella versionen ”överge oss inte när vi frestas/prövas”. Teologen och ärkebiskopen Bruno Forte motiverar för Vatican News…