Offentliga gudstjänster i Italien i slutet av maj

Som ett led av uppluckringen av coronautegångsförbudet kommer i Italien återigen offentliga gudstjänsten att kunna firas, antingen från den 24 eller den 31 maj, beroende på pandemikurvans utveckling. Som APA [en österrikisk nyhetsbyrå, övers. anm.] har berättat, ökade Italiens biskopskonferens (CEI) nyligen sitt tryck på regeringen i Rom för att åter tillåta offentliga gudstjänster i begränsade utrymmen. Överenskommelsen mellan CEI och regeringen offentliggjordes på lördagkvällen av biskopskonferensens ordförande kardinal Gualtiero Bassetti. Att återuppta firandet av religiösa ceremonier med troende närvarande är också en del av ”fas 2” med vilken Italiens regering luckrar upp coronalockdown och de försiktighetsåtgärder som har varat nästan två månader.

Biskopskonferensen förklarade sig vara beredd att vidta alla försiktigsåtgärder för att bekämpa pandemin. Så ska stora kyrkor utrustas med en värmeskanner. Begravningar, som var förbjudna under epidemins mest akuta fas, kommer att kunna äga rum från och med måndag, då ”fas 2” börjar med en uppluckring av begränsningen av rörelsefrihet. Dock får dock maximalt 15 personer närvara vid begravningarna.

Det har rått misstämning i överläggningarna mellan kyrka och regering. Biskoparna anklagar premiärminister Giuseppe Conte för att endast planera för landets ekonomiska nystart, medan religionsfriheten fortsätter att vara begränsad.

Förutom offentliga mässor med de troende närvarande råder det också större rörelsefrihet för den italienska befolkningen. I det offentliga rummet gäller liksom i Österrike regeln om att hålla avstånd. Även i ”strategiskt viktiga” verksamheter, framför allt i industrin och byggbranschen, kommer man från och med måndag att kunna återuppta arbetet. Restauranger kan erbjuda hämtservice. Museer, utställningar och bibliotek från öppnas från och med 18 maj.

Italien har sedan februari registrerat nära 29 000 dödsfall som följd av coronaviruset. Sammanlagt uppskattar berörda myndigheter officiellt att 200 000 personer har smittats med covid-19. Efter veckor då kurvan över antalet drabbade brant har stigit, har det sedan kommit en längre fas med många positiva signaler.

Kathpress 2020-05-03

Detta är en nyhetstext.