Italiensk antihomofobilagstiftning skjuts upp

Efter flera månader långa debatter har den italienska senaten tills vidare stoppat en planerad antihomofobilagstiftning. Beslutet fattades i onsdags, först och främst med stöd från de två högerpartierna Lega och Fratelli d’Italia. Till följd av detta beslut kan man först om ett halvår ta upp frågan på nytt. Lagförslaget, som har döpts efter dess initiativtagare Alessandro Zan (Partito Democratio), har därmed i sin nuvarande form misslyckats. Landets före detta inrikesminister Matteo Salvini (Lega) välkommande resultatet och kritiserade de andra partierna för att ha avvisat samtliga – även Vatikanens – medlingsförsök.

Utöver den katolska kyrkan har flera andra grupperingar skarpt kritiserat lagförslaget. I mitten av juli gick ungefär 300 professorer ut och krävde att lagen skulle stoppas. I ett upprop, som gruppen Lettera 150 låg bakom, kritiserades lagens otydliga definitioner och dess därmed riskfyllda tolkningsutrymme av en grupp vetenskapsmän.

I ett uttalande till Italiens sändebud vid Heliga stolen uttryckte nyligen även Vatikanen sina betänkligheter. ”Vi vänder oss mot varje form av intolerans eller hat mot människor på grund av deras sexuella läggning”, förklarade Vatikanens statssekreterare, kardinal Pietro Parolin. Hans oro gällde de ”tolkningsproblem” som kan uppstå när ett lagförslag vars innehåll är ”vagt och klart” ska antas. Till syvende och sist är det rättsväsendet som måste få avgöra vad som är ett brott och vad som inte är det, menade Parolin.

Kardinal Parolin krävde vidare att när det gäller detta regelverk så måste man framför allt precisera begreppet diskriminering. Han befarade annars att i värsta fall skulle varje form av åtskillnad mellan män och kvinnor kunna bli straffbar. Detta vill kyrkan förhindra, avslutade Parolin.

Kathpress 2021-10-27

Detta är en nyhetstext.