Ordenssystrar i främsta ledet vid fronten mot coronapandemin

I Italien engagerar sig även ordenssystrar i kampen mot coronapandemin. ”De riskerar livet utan att göra stort väsen av det och utan att få någon uppmärksamhet”, meddelar Kongregationen för den helige Camillus döttrar, enligt vad Vatican News rapporterade under måndagen. Systrarna som också finns i Österrike, ser det som sin uppgift att oförbehållslöst tjäna de gamla, sjuka och fattiga och de smittats av covid-19. De är för närvarande inte bara aktuella i egenskap av tjänstgörande läkare, vårdare och assistenter utan även som drabbade. Sålunda ska 60 camilliansystrar, som bor i närheten av Rom ha smittats av viruset. Som en följd av detta har klostret stängts och två av de insjuknade systrarna har blivit tvungna att få behandling på sjukhus.

Camilliansystrarna driver totalt fem sjukhus i Italien, och av dem som finns i norra Italien – exempelvis i Treviso, Brescia och Cremona – behandlar för närvarande enbart coronapatienter. ”I alla våra inrättningar riskerar medsystrar för närvarande livet, men de gör det med stor offerberedskap”, säger kongregationens generalsekreterare, syster Lancy Ezhupara, som leder sjukhuset San Camillo i Treviso.

Tjänandet av de sjuka är ett av fyra ordenslöften som ordenssystrarna avlägger, förklarar Ezhupara. Sålunda finns enbart i camilliansystrarnas sjukhus i Treviso 120 mottagningsplatser reserverade för coronasmittade. Trots avtal med myndigheterna saknas det sjukvårdsmateriel. Ordenssystrarna är trots det beredda att göra allt för att vara nära de lidande, betonar kongregationens generalsekreterare.

Från klausuren: förbön och själavård

Förutom den medicinska insatsen mot coronakrisen utgör även förbön och själavård en väsentlig del av ordenssystrarnas insats i Italien. Systrar ”från Sicilien till Brennerpasset” ber för de sjuka och deras familjer. Enskilda systragemenskaper ber varje dag offentligt rosenkransen, till och med via megafon från sina husbalkonger, rapporterar Vatican News.

Ett exempel på detta är benediktinklostret Santa Grata i Bergamo, en de regioner som drabbats värst av pandemin. Ordenssystrarna ska på grund av coronapandemin ha intensifierat sin förbön. ”Vi genomför ett bönemaraton”, säger priorinnan Maria Teresa Bergamaschini. De systrar som bor i klausuren tar emot förbönsämnen ”från hela världen” och står till förfogande som själavårdare. ”Alla nunnor står i telefonkontakt med sjukvårdspersonalen vid sjukhusen i städerna i Bergamo, där sjukvården i praktiken håller på att kollapsa: de berättar om de tragedier som de upplever där”, rapporterar priorinnan. Och hon fortsätter: ”Vi glömmer här inte att kroppen också har en själ, som måste försvaras och räddas. Kriget mot coronaviruset kan också vinnas på det sättet.”

Mer information: se https://www.kamillianer.at

Kathpress 2020-03-23