Italien: minst 50 präster döda av coronavirus

I Italien har minst 50 präster avlidit av coronaviruset. Många av dem blev smittade då de bistod andra som befann sig i nöd. Redan på fredagen och lördagen skedde ett tiotal dödsfall i prästernas led. Många hade åtlytt påven Franciskus maning att bistå de troende i deras svåra belägenhet. Det övervägande antalet tillhörde genom sin ålder själva riskgruppen. I stiftet Parma avled nyligen en präst i 55-årsåldern. Han hade sannolikt smittats av en åldrig kvinna som han besökte.

De flesta döda kan stiftet Bergamo sörja. I den norditalienska provinsen har redan 17 präster dött. Totalt har 6 000 infekterade fall registrerats. I hela Italien har 4 825 dödsfall i corona registrerats.

Kathpress 2020-03-22