Mexikos gräns öppen för handel och medicin

Mexikos utrikesminister Marcelo Ebrard meddelar, efter samtal med USA:s motsvarighet Mike Pompeo, att Mexikos gräns är stängd för turister. En överenskommelse har träffats som tillåter handel, kommersiella och medicinska resor.

Handeln över gränsen till USA bidrar med en miljard dollar till Mexikos ekonomi varje dag, och till det kommer lokala intäkter från den mest trafikerade gränsövergången i världen. En hermetiskt stängd gräns skulle vara en ekonomisk katastrof för ett land vars valuta, peson, redan nu är i fritt fall.

Genom att begränsa turism och rekreation och samtidigt tillåta kommersiella rörelser mellan länderna hoppas man att kunna både minska riskerna för folkhälsan och uppehålla viktig gränshandel. En liknande kompromiss är också den policy som nu riktas till Kanada.

Gränsen är alltså än så länge inte helt stängd vad gäller finansiella och medicinska ärenden men våren då tusentals amerikaner och andra flockas kring Cancun och Maya River kommer inte att bli som tidigare.

Red. 2020-03-23

Nyheten från Vatican News återfinns i sin helhet här