Kristna i gemensam bön på Marie bebådelsedag

Under Angelusbönen på söndagen riktade sig påven till alla kristna med en uppmaning till gemensam bön på onsdagen, Jungfru Marie bebådelsedag. Klockan 12 italiensk tid (och svensk), eller klockan 12 lokal tid över världen ber kristna tillsammans Fader vår. Han uppmanade kristna att svara på den pågående globala epidemin med ”bönens universalitet, medkänslans universalitet, mildhetens universalitet”. Bönen är ett sätt att bygga gemenskap över gränserna, att vara nära varandra. Påven kommer också att på fredagen ge en extra välsignelse urbi et orbi (staden och världen), något som annars endast görs vid jul och påsk. Välsignelsen kommer att sändas i Vatikanens Youtube-kanal med start klockan 18 på fredag.

Generalsekreteraren för Kyrkornas världsråd, Olav Fykse Tveit, välkomnade initiativet. ”I denna utmanande tid är enande bön en påminnelse om att vi är en enda mänsklighet.” Kyrkornas världsråd har uppmanat sina medlemssamfund att delta i den gemensamma bönen 25 mars.

Red 2020-03-23

Nyheten finns bland annat på Vatican News och på Kyrkornas världsråds hemsida.