Kampen om territorialprincipen för immigrantbarn i Italien

Jus soli, det latinska uttrycket har fått ny aktualitet på den italienska halvön. Den är slagord för generationer av immigrantbarn födda i Italien och som kräver rätten till medborgarskap i Italien innan de blir myndiga, vilket dagens lagstiftning kräver.

Migrationsfrågan är ständigt i fokus i Italien. Men den kretsar ofta kring båtarna som korsar Medelhavet och kring nödmottagandet. Striden om immigrantbarnen är betydligt mindre synlig. Rörelsen G2 som den kommit att kallas, väntar på att komma igång och planerar en manifestation i Rom den 19 september. Dess syfte är att legalisera ett användande av Jus soli, territorialprincipen, det vill säga att man automatiskt blir italiensk medborgare om man föds i Italien.

Rörelsen G2 samlar generationer av barn och barnbarn till migranter, födda på italiensk mark av migranter. Dessa delar språket och de kulturella koderna på halvön, men enligt lagen kan de inte göra anspråk på medborgarskap förrän vid 18-års ålder, efter en hård kamp med byråkratin. Enligt lagen om medborgarskap från 1992, kan en utlänning som är född i Italien be att få bli italiensk medborgare vid 18 års ålder och senast före 19 års ålder, och på villkor att ha ”vistats i Italien […] utan avbrott”.

Bland de 5,3 miljoner utlänningar som bodde i Italien 2019 var ungefär 1,3 miljoner yngre än 18 år. Nästan 75 procent av dessa är födda där. De flesta har anknytning till Albanien, Marocko, Kina, Indien och Pakistan. De lever således hela tiden som minderåriga med sina föräldrars nationella ursprung och med ett uppehållstillstånd.

En mycket politisk fråga

Handläggningstiden för ansökningar om medborgarskap, som var begränsad till två år, förlängdes till fyra år av den tidigare inrikesministern från extremhögern, Matteo Salvini. Territorialprincipen är dessutom en käpphäst för extremhögern: ”medborgarskapet är inte en inträdesbiljett till nöjesfältet”, förklarade Matteo Salvini 2017.

Under 2019 diskuterades ett nytt lagförslag till territorialprincip, men utan några tydliga framsteg.

Ämnet väcker debatt i Italien. Enligt en undersökning från Ipsos, som genomfördes 2019, är 53 procent av italienarna positiva till en lagändring till förmån för invandrarbarnen.

Vatican News 2020-08-25