Pressen ökar på avtal mellan Vatikanen och Peking

Överenskommelsen mellan Vatikanen och Peking som slöts i september 2018 är tänkt att förnyas nästa månad. Det ökade antalet övergrepp mot mänskliga rättigheter som den kommunistiska regimen begått under perioden har ökat pressen på om avtalet ska förnyas.

Det kinesiska kommunistpartiets engelska tidning Global Times skrev i början av augusti att de pågående förhandlingarna om avtalet visar att ”avtalets ramverk har fungerat bra under de gångna två åren”. Tidningen skriver också att ”det kan bidra till att de bilaterala relationerna rör sig mot en ny nivå”.

Den internationellt respekterade organisationen ISHR (International Society for Human Rights) publicerade några dagar senare ett uttalande med en stark varning mot att förlänga avtalet. Syftet med överenskommelsen var, enligt ISHR, att få ett slut på konflikten mellan Kinas kommunistiska parti och Vatikanen. ”I stället har den allvarligt skadat kyrkans internationella anseende och lett till en konflikt inom kyrkan. Kinas katoliker lider fortfarande under svår press trots avtalet.”

I uttalandet sägs också att det är absolut nödvändigt att publicera hela överenskommelsen för att tydligt klargöra undertecknarnas intentioner. Pekings ledarskap är inte kända för att hålla sin del av skyldigheterna i ett avtal, menar ISHR.

Vatikanens tystnad rörande Kinas övergrepp mot mänskliga rättigheter måste också fördömas heter det i uttalandet. Överenskommelsen har inte bara berett vägen för regimen att ta full kontroll över Kinas katoliker utan också inneburit att man vänt sig bort från alla dem som blir förföljda för sin tro i Kina.

Den tyska Tagespost publicerade några dagar senare ytterligare ett uttalande från ISHR där man menar att Vatikanen måste sluta tiga om kränkningarna av religionsfrihet och mänskliga rättigheter.

De katolska kardinalerna i Yangon och Jakarta har tillsammans med ordföranden i biskopskonferensen i England och Wales och 76 andra ledare i trossamfund uppmanat till handling för att stoppa ”en av de mest oerhörda mänskliga tragedierna efter Holocaust, ett folkmord på uigurier och andra muslimer i Kina”. Denna världsvida uppmaning vill ha en undersökning och ett utkrävande av ansvar för Kinas massinternering av uigurer och muslimska minoriteter i Xinjiangs autonoma uiguriska region.

Minst en miljon uigurer och andra muslimer har spärrats in i läger med svält, tortyr, mord, sexuellt våld, slavarbete och påtvingade uttag av organ. Påtvingad sterilisering och födelsekontroll har drabbat minst 80 procent av uiguriska kvinnor i fertil ålder och kan göra att förtrycket når till en nivå av folkmord.

Uttalandet säger att man står på uiguriernas sida och också på de tibetanska buddisternas, falun gong-rörelsens och alla kristnas i Kinas sida – alla dem som möter den värsta repressionen mot religionsfrihet sedan kulturrevolutionen.

Det som av Peking beskrivs som frivilliga yrkesinriktade center för att lära sig yrkeskunskaper och leda uigurerna bort från extrem islamism har hållit 1,8 miljoner människor i interneringsläger. Det öppna brevet från de religiösa ledarna ”ifrågasätter allvarligt det internationella samfundets villighet att försvara universella mänskliga rättigheter för alla”.

Red. 2020-08-25

Nyheten från The Tablet återfinns i sin helhet här