Ny metropolit av Minsk

Den ortodoxa kyrkan i Belarus, som är knuten till Moskva, har överraskande fått ett nytt överhuvud. Den rysk-ortodoxa kyrkans ledningsgrupp, den Heliga synoden, valde på tisdagen i Moskva biskop Benjamin (Tupjeko) av Borisov och Marinogorsk till exark av Belarus och metropolit av Minsk. Synoden under ledning av moskvapatriarken Kirill I hade dessförinnan accepterat avskedansökan från den hittillsvarande exarken Pavel (Ponomarjov) och utnämnt honom till metropolit av Jekaterinodar och Kuban med säte i det sydryska Krasnodar.

Metropoliten Pavel hade själv ansökt om att befrias från sitt uppdrag, förklarade synodens talesman, Vladimir Legojda, för journalisterna. Några konkreta skäl till Pavels ansökan angavs dock inte. Den Heliga synoden uttryckte dock sin ”oro över samhällskonflikten” i Belarus, som ”människor har fallit offer för”.

Samtidigt understödde synoden appellen från den belarusiska kyrkan om att ”upphöra med konfrontationen inom nationen”. Landets myndigheter borde genast undersöka alla fall av våld, såväl mot medborgare som mot säkerhetsstyrkorna, och straffa lagöverträdelser, sades det i ett protokoll från ledningsgruppen. Även Pavel tillhör den Heliga synoden.

Benjamin, den nye metropoliten av Minsk, föddes den 16 september 1968 i närheten av Brest i västra Belarus. Efter studier i radiofysik trädde han in prästseminariet i Minsk. Han blev munk i klostret Zirovitsi. År 1995 prästvigdes han; han undervisade i moralteologi vid seminariet och fick flera uppgifter i klostret. I mars 2010 vigdes han av patriarken Kirill till biskop av Borisov.

Pavel har ett förflutet i Wien

I december 2013 hade den ryska ortodoxa kyrkan utsett ryssen Pavel till exark av Minsk, utan att rådfråga de belarusiska biskoparna. Pavel är bördig från det kazakiska Karaganda, där han föddes år 1952. Efter militärtjänsten trädde han in i prästseminariet i Moskva. År 1978 prästvigdes han. Sedan arbetade han som handläggare vi moskvapatriarkatets avdelning för utrikes ärenden. Efter teologiska post graduate-studier sändes han år 1981 till moskvapatriarkatets andliga mission i Jerusalem, där han så småningom avancerade till ledningen. År 1988 kallades han åter hem, och 1992 biskopsvigdes han.

Som titulärbiskop av Zaraisk var han administrator för de församlingar i Nordamerika som är underställda moskvapatriarkatet. År 2000 utnämndes han till rysk-ortodox biskop av Wien och hela Österrike, och tre år senare upphöjdes han till ärkebiskop. År 2013 blev han kallad till metropolit av Minsk och Slutsk och till exark för Belarus. Som metropolit av Jekaterinodar och Kuban efterträder Pavel den 80-årige Isidor (Kirisjenko). Denne avled den 8 augusti i följderna av en coronainfektion.

Majoriteten av de 9,5 miljonerna belaruserna är ortodoxa kristna, och ungefär 15 procent är katoliker.

Kathpress 2020-08-26

Detta är en nyhetstext.