Påven brännmärker den tilltagande orättvisan under coronakrisen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven brännmärker den växande sociala och ekonomiska ojämlikheten i kölvattnen av coronapandemin. Det är en ”himmelsskriande orättfärdighet” att några få rika äger mer än resten av mänskligheten, säger påven i sitt veckoliga videobudskap under onsdagen i Vatikanen. Han hänvisar särskilt till krisens konsekvenser för barnen. Många lider av hunger och är utestängda från skolutbildning, enligt Franciskus.

De sociala sjukdomarna är frukten av en orättvis ekonomisk tillväxt som föraktar mänskliga värden, menar påven. Social orättvisa är också en faktor i miljöförstöringen.  Båda har sina rötter i en oinskränkt vilja att härska. Påven talar om en ”synd”.

Somligas anspråk måste stå tillbaka till förmån för det gemensamma bästa, betonar Franciskus. När ”habegär och makthunger” utestänger miljontals människor från det livsnödvändiga, när ekonomisk och teknologisk ojämlikhet förstör det sociala nätverket och när beroendet av en gränslös tillväxt hotar det gemensamma huset, då kan man inte tiga.

Pandemin har försatt alla i en kris, menar påven vidare. ”Man kan inte gå oförändrad genom en kris – vi kommer ur den bättre eller sämre, det är vårt val”, säger han. Mänskligheten står inför ett val om den vill fortsätta med det hittillsvarande ekonomiska systemet.

Franciskus uppmanar dessutom till att ”övervinna vår tids individualism”. Han påminner om idealbilden från de första kristna församlingarna, där medlemmarna lade ihop sin egendom för behövande. Det bör även i dag vara en förebild för en ”hälsosammare och rättvisare värld”.

Videobudskapet ersätter den veckoliga generalaudiensen för pilgrimer och besökare, som sedan början på coronapandemin inte längre äger rum.

Kathpress 2020-08-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven brännmärker den växande sociala och ekonomiska ojämlikheten i kölvattnen av coronapandemin. Det är en ”himmelsskriande orättfärdighet” att några få rika äger mer än resten av mänskligheten, säger påven i sitt veckoliga videobudskap under onsdagen i Vatikanen. Han hänvisar särskilt till krisens konsekvenser för barnen. Många lider av hunger och är utestängda från skolutbildning, enligt Franciskus.

De sociala sjukdomarna är frukten av en orättvis ekonomisk tillväxt som föraktar mänskliga värden, menar påven. Social orättvisa är också en faktor i miljöförstöringen.  Båda har sina rötter i en oinskränkt vilja att härska. Påven talar om en ”synd”.

Somligas anspråk måste stå tillbaka till förmån för det gemensamma bästa, betonar Franciskus. När ”habegär och makthunger” utestänger miljontals människor från det livsnödvändiga, när ekonomisk och teknologisk ojämlikhet förstör det sociala nätverket och när beroendet av en gränslös tillväxt hotar det gemensamma huset, då kan man inte tiga.

Pandemin har försatt alla i en kris, menar påven vidare. ”Man kan inte gå oförändrad genom en kris – vi kommer ur den bättre eller sämre, det är vårt val”, säger han. Mänskligheten står inför ett val om den vill fortsätta med det hittillsvarande ekonomiska systemet.

Franciskus uppmanar dessutom till att ”övervinna vår tids individualism”. Han påminner om idealbilden från de första kristna församlingarna, där medlemmarna lade ihop sin egendom för behövande. Det bör även i dag vara en förebild för en ”hälsosammare och rättvisare värld”.

Videobudskapet ersätter den veckoliga generalaudiensen för pilgrimer och besökare, som sedan början på coronapandemin inte längre äger rum.

Kathpress 2020-08-26