Ekonomiskt nödrop från kristna i Mellanöstern

Den amerikanska, katolska hjälporganisationen Knights of Columbus har påbörjat en digital annonskampanj för att öka medvetenheten om de kristnas utsatta situation och behov av hjälp i Mellanöstern. Syftet är att samla in pengar för konkreta hjälpinsatser på plats. Kristna har varit en uttalad målgrupp för attacker från terrororganisationen Islamiska staten (IS) i Irak, Egypten, Jordanien, Libanon och Syrien, vilket har lett till att många människor drivits på flykt från sina hem.

Det kaldeiska, katolska ärkestiftet i Erbil i Irak arbetar liksom flera andra privata hjälporganisationer för att erbjuda fördrivna kristna de nödvändiga resurserna för överlevnad. Men dessa grupper hävdar nu att brist på pengar hindrar dem från att stödja flyktingar med allt som behövs för att de ska kunna vara kvar i närheten av sina hemregioner i Irak och på andra ställen, i syfte att enklare kunna återvända när IS drivits tillbaka genom pågående militära insatser. De kristna kyrkorna och organisationerna är bekymrade över att kristna helt skulle tvingas lämna Mellanösternregionen som konsekvens av bristande resurser för hjälp på plats. Det handlar således om att rädda människors liv och att möjliggöra den kristna kulturens fortsatta närvaro i den region i världen där den en gång uppstod. I dessa områden sägs de kristna gemenskaperna ha grundats direkt av apostlarna Thomas och Thaddeus.

”Vi måste agera och agera snabbt om kristenheten ska överleva i Mellanöstern”, sade Carl Anderson som är chef för Knights of Columbus i ett uttalande i samband med starten av insamlingskampanjen. ”Tre år efter att IS rullade genom deras områden i Irak och Syrien har den kristna minoriteten stått inför utplåning och ganska mycket utan vår hjälp. Men om kristenheten försvinner förloras också möjligheten till pluralism och tolerans för minoriteter i denna del av världen.”

I annonsen för insamlingen medverkar fader Douglas Bazi, en kaldeisk katolsk präst från den kurdiska regionen i norra Irak. Han berättar om hur han 2006 togs som gisslan av islamistiska terrorister och torterades under nio dagar, innan han släpptes fri efter att kyrkan hade betalat en lösensumma. ”Hjälp mitt folk och rädda mitt folk”, säger fader Bazi i annonsen.

”Knights of Columbus” försöker nu påverka den amerikanska kongressen att anta ett lagförslag som förklarar IS terror i Irak och Syrien som ett pågående folkmord vilket skulle möjliggöra för amerikanska, statliga fonder att direkt förmedla pengar till irakiska grupper som arbetar med att hjälpa fördrivna kristna med grundläggande humanitära behov som mat, boende och mediciner. Ärkebiskopen av Erbil, Bashar Warda, har nyligen sagt i en begäran om hjälp, att med den nu rådande resursbristen tvingas de lokala hjälpgrupperna att prioritera mellan att bygga tillfälliga bostäder och att skaffa förnödenheter: ”Ett sådant val innebär en dödsdom för våra kristna gemenskaper.”

Den nu påbörjade insamlingskampanjen av Knights of Columbus har som mål att samla in 1 miljon amerikanska dollar före 1 juli. Varje donerad dollar kommer att gå direkt till matprogrammet för kristna i Irak.

Catholic Herald, 2017-06-08

Se annonskampanjens video med fader Bazi och med information om en webbplats att besöka eller ett (amerikanskt) telefonnummer att ringa för att delta i den aktuella insamlingen, via denna länk här