Stor bestörtning inom kyrkorna efter terrorattentatet i London

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Efter det senaste terrorattentatet i London uttrycker företrädare för de europeiska kyrkorna stor bestörtning. Den anglikanske biskopen av Leicester, Martyn Snow, sade att det efter det tredje terrorangreppet i Storbritannien på tre månader: ”skulle vara lätt för oss att ge efter för rädslan och att försöka lägga skulden på andra”. Han uppmanade dock till lugn och till ett ”måttfullt svar”. Människor bör ”komma samman som en motståndskraftig samhällsgemenskap”. Snow hänvisade till Bibeln, som om detta säger: ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens” (2 Tim 1:7).

Även tyska biskopar tänkte på offren för terrorn. Pingsten – då den helige Andes utgjutande firas – är ”inte så lätt att förstå”, sade kardinal Rainer Maria Woelki i Köln. Det handlar om den hjälp och kraft som Gud ger åt var och en som ber om detta. Ärkebiskopen av Freiburg, Stephan Burger, hänvisade till ”andligt gift”, som terror och nationalism. Bambergs ärkebiskop, Ludwig Schick talade om ”tomma, andefattiga meningslösheter” som fake news, nätmobbning och rasism.

Pingsten vill i motsats till detta förnya ”den goda andan i våra personliga liv, i våra familjer, i skolor och på arbetsplatser, i samhället och i hela världen”, sade Schick. Burger förklarade att det gäller att hålla stånd mot ”det andliga giftet”. ”Just nu är efterfrågan på och behovet av samarbetets och solidaritetens ande större än någonsin.”

Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, kardinal Reinhard Marx, uppmanade till att ställa det kristna budskapet mot våldet. Visserligen har de förfärliga händelserna över hela världen återigen visat att våldets och det ondas makt alltid kan dyka upp. ”Men vi vet att Kristi makt är starkare! Han är starkare än döden, än synden, än fruktan”, betonade Marx i München. Kristna är förpliktade att ställa detta budskap mot all rädsla och allt våld.

Pingstfirandet med påven Franciskus på Petersplatsen ägde rum under stort säkerhetspådrag. Besökarna var tvungna att genomgå kontroller av väskor och passera metalldetektorer. Sedan det heliga året 2016 och terrorattackerna i flera europeiska städer är trafiken runt Vatikanen begränsad. Militärposteringar med pansarfordon bevakar tillfartsvägarna.

Kathpress 2017-06-04