Tagged 'kardinal Rainer Maria Woelki'

Påven ger kardinal Woelki timeout

Sedan över ett år tillbaka skakas ärkestiftet Köln av en förtroendekris. Orsaken var stiftets ärkebiskop kardinal Rainer Maria Woelki och hans medarbetare. Missnöjet växte sig allt starkare sedan han, med hänvisning till juridiska hinder, ogiltigförklarade en rapport om hur man…

Nytänkande kardinal om omgifta och homosexuella

Kyrkan måste ompröva sin inställning till omgifte för frånskilda och till homosexuella relationer, menar den katolska kyrkans yngste kardinal, Rainer Maria Woelki. Uttalandena gjordes i den tyska veckotidskriften Die Zeit. Den i Berlin baserade kardinalen pekade på den ortodoxa kyrkans…