Påven ger kardinal Woelki timeout

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan över ett år tillbaka skakas ärkestiftet Köln av en förtroendekris. Orsaken var stiftets ärkebiskop kardinal Rainer Maria Woelki och hans medarbetare. Missnöjet växte sig allt starkare sedan han, med hänvisning till juridiska hinder, ogiltigförklarade en rapport om hur man hade hanterat fall av sexuella trakasserier. En ytterligare rapport spädde bara på missnöjet: där presenterades sjuttiofem exempel på hur kyrkans ledning hade brustit i sina plikter att hantera sexualbrott.

I fredags meddelade Vatikanen att kardinal Woelki kommer att få ta en flera månader lång timeout från och med mitten av oktober. Beslutet grundar sig på den förtroendekris som uppstått i ärkestiftet Köln, vilken beror på hur man har hanterat anklagelserna om övergrepp och på de ”stora misstag” som kardinal Woelki har begått, i synnerhet i fråga om kommunikation, detta enligt information som publicerats av den apostoliska nuntiaturen i Berlin. Kardinal Woelki har flera gånger betonat att han inte har några planer på att avgå.

Samtidigt tillbakavisade Vatikanen anklagelserna om att kardinalen skulle ha velat dölja något genom att hålla tillbaka den första rapporten om övergrepp: ”Ärkebiskopens beslutsamhet att ta itu med övergreppen inom kyrkan – hur han har vänt sig till de drabbade och hans preventiva insatser – visar sig inte minst i hur han har försökt implementera den andra rapportens slutsatser.”

Kardinal Woelki sade i fredags att han var medveten om hur mycket förtroende som har gått förlorat i ärkestiftet Köln under de gångna månaderna, vilket smärtade honom. Han berättade att Franciskus nu hade godkänt den paus som han själv hade bett honom om. ”Jag skulle vilja ber er att be för mig och för stiftet under de kommande månaderna och även jag lovar er min ständiga bön”, förklarade Woelki i sitt tal till stiftets församlingar. Kardinal Woelkis timeout kommer att pågå fram till fastetiden nästkommande år.

Kathpress 2021-09-24

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan över ett år tillbaka skakas ärkestiftet Köln av en förtroendekris. Orsaken var stiftets ärkebiskop kardinal Rainer Maria Woelki och hans medarbetare. Missnöjet växte sig allt starkare sedan han, med hänvisning till juridiska hinder, ogiltigförklarade en rapport om hur man hade hanterat fall av sexuella trakasserier. En ytterligare rapport spädde bara på missnöjet: där presenterades sjuttiofem exempel på hur kyrkans ledning hade brustit i sina plikter att hantera sexualbrott.

I fredags meddelade Vatikanen att kardinal Woelki kommer att få ta en flera månader lång timeout från och med mitten av oktober. Beslutet grundar sig på den förtroendekris som uppstått i ärkestiftet Köln, vilken beror på hur man har hanterat anklagelserna om övergrepp och på de ”stora misstag” som kardinal Woelki har begått, i synnerhet i fråga om kommunikation, detta enligt information som publicerats av den apostoliska nuntiaturen i Berlin. Kardinal Woelki har flera gånger betonat att han inte har några planer på att avgå.

Samtidigt tillbakavisade Vatikanen anklagelserna om att kardinalen skulle ha velat dölja något genom att hålla tillbaka den första rapporten om övergrepp: ”Ärkebiskopens beslutsamhet att ta itu med övergreppen inom kyrkan – hur han har vänt sig till de drabbade och hans preventiva insatser – visar sig inte minst i hur han har försökt implementera den andra rapportens slutsatser.”

Kardinal Woelki sade i fredags att han var medveten om hur mycket förtroende som har gått förlorat i ärkestiftet Köln under de gångna månaderna, vilket smärtade honom. Han berättade att Franciskus nu hade godkänt den paus som han själv hade bett honom om. ”Jag skulle vilja ber er att be för mig och för stiftet under de kommande månaderna och även jag lovar er min ständiga bön”, förklarade Woelki i sitt tal till stiftets församlingar. Kardinal Woelkis timeout kommer att pågå fram till fastetiden nästkommande år.

Kathpress 2021-09-24

Detta är en nyhetstext.