Ekumenik är en väg av nåd, inte diplomati

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En delegation från Lutherska Världsförbundet (LWF) och från de tyska lutherska och evangeliska gemenskaperna besökte Rom i fredags den 25 juni, på årsdagen av undertecknandet av den augsburgska bekännelsen år 1530. Förutom en audiens hos påven Franciskus, träffade delegationen kardinal Kurt Koch för att diskutera hur den internationella dialogen mellan den romerska gemenskapen och LWF ska fortsätta, bland annat med det kommande minnesåret för den augsburgska bekännelsen år 2030. Dessutom presenterade Caritas Internationalis och lutherska World Service hur man gått vidare efter den i Lund 2016 undertecknade intentionen om djupare samarbete i tjänst för världen. I anslutning till besöket höll den avgående generalsekreteraren för LWF, Martin Junge, ett föredrag på Dominikanordens universitet Angelicum inom ramen för en föreläsningsserie om synodalitet och enhet. I delegationen ingick Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén som är vice ordförande för LWF, och besöket var en uppföljning av det gemensamma mötet i Lund 2016, då påven stod värd tillsammans med ledarna för Lutherska Världsförbundet.

Under den påvliga audiensen i fredags betonade påven Franciskus att ekumenik inte är en fråga om diplomati, förhandlingar och kompromisser, utan en vandring i nåd tillsammans med Kristus, i syfte att nå en ”med skillnaderna försonad enhet”. Påven betonade att den augsburgska bekännelsen från början var ett försök att undvika kyrkosplittring, och först senare blev en luthersk bekännelseskrift. Därför kan 500-årsminnet 2030 gynna arbetet för större enhet, liksom 1700-årsminnet av konciliet i Nicea som infaller år 2025.

Särskilt dopet lyftes av påven fram som grunden till allt engagemang för kristen enhet, och pekade också på passionen för enheten, som mognar fram genom lidandet som vi erfar inför de sår vi åsamkat Kristi kropp. ”När vi känner smärta för de kristnas uppdelning, närmar vi oss det lidande som Jesus upplevde då han såg sina oeniga lärjungar”, sade påven och tackade för den kalk och paten som LWF överlämnade som gåvor. Gåvorna pekar på att bristen på eukaristisk gemenskap är en av splittringens mest smärtsamma konsekvenser för många. Kärlen är tillverkade i Taizé, och glaserade med sand från flyktinglägret Zaatari i Jordanien. LWF:s ordförande ärkebiskop Panti Filibus Musa lämnade också över en italiensk översättning av Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran, som undertecknades av katoliker och lutheraner i Augsburg 1999 och som numera även är undertecknad av Världsmetodistförbundet och Reformerta kyrkornas världsgemenskap, och likaså är erkänd av Anglikanska kyrkan. När delegationen mötte kardinal Koch konstaterades att deklarationen lever vidare och numera har en potential som ett gemensamt uttryck även utanför den katolsk-lutherska dialogen.

I sitt föredrag på Angelicum, inom ramen för en föreläsningsserie kopplad till Tillard-professuren i ekumenik, talade LWF:s avgående generalsekreterare Martin Junge om beslutsfattande i den tidiga kyrkan, och svårigheterna för alla gemenskaper att lyssna på Andens röst genom den trons instinkt som alla döpta bär på men som kan störas av splittring, byråkrati och tendenserna att beslutsfattandet sker långt från det troende folket. I en värld som är ”fragmenterad, exkluderande, rivaliserande och isolationistisk” menar Junge att de kristna är kallade till en synodalitet som modellerar för världen ”dialog och hopp mitt i politiska och sociala spänningar”. Men, detta kräver ”en medvetenhet om den egna sårbarheten” och ett behov av ”en djup tillit till andras gästfrihet”.

Magdalena Dahlborg

2021-06-29

Detta är en nyhetstext, skriven utifrån flera olika källor.

Källor

Kathpress 2021-06-25

Dagen: Påven fick nattvardsgåvor av ärkebiskopen (låst)

Vatican News: Jesus följer med oss på vägen

Lutherska Världsförbundet: With passion on the journey

Lutherska Världsförbundet: Kyrkorna på vägen

Lutherska Världsförbundet: Gemensam tjänst

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En delegation från Lutherska Världsförbundet (LWF) och från de tyska lutherska och evangeliska gemenskaperna besökte Rom i fredags den 25 juni, på årsdagen av undertecknandet av den augsburgska bekännelsen år 1530. Förutom en audiens hos påven Franciskus, träffade delegationen kardinal Kurt Koch för att diskutera hur den internationella dialogen mellan den romerska gemenskapen och LWF ska fortsätta, bland annat med det kommande minnesåret för den augsburgska bekännelsen år 2030. Dessutom presenterade Caritas Internationalis och lutherska World Service hur man gått vidare efter den i Lund 2016 undertecknade intentionen om djupare samarbete i tjänst för världen. I anslutning till besöket höll den avgående generalsekreteraren för LWF, Martin Junge, ett föredrag på Dominikanordens universitet Angelicum inom ramen för en föreläsningsserie om synodalitet och enhet. I delegationen ingick Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén som är vice ordförande för LWF, och besöket var en uppföljning av det gemensamma mötet i Lund 2016, då påven stod värd tillsammans med ledarna för Lutherska Världsförbundet.

Under den påvliga audiensen i fredags betonade påven Franciskus att ekumenik inte är en fråga om diplomati, förhandlingar och kompromisser, utan en vandring i nåd tillsammans med Kristus, i syfte att nå en ”med skillnaderna försonad enhet”. Påven betonade att den augsburgska bekännelsen från början var ett försök att undvika kyrkosplittring, och först senare blev en luthersk bekännelseskrift. Därför kan 500-årsminnet 2030 gynna arbetet för större enhet, liksom 1700-årsminnet av konciliet i Nicea som infaller år 2025.

Särskilt dopet lyftes av påven fram som grunden till allt engagemang för kristen enhet, och pekade också på passionen för enheten, som mognar fram genom lidandet som vi erfar inför de sår vi åsamkat Kristi kropp. ”När vi känner smärta för de kristnas uppdelning, närmar vi oss det lidande som Jesus upplevde då han såg sina oeniga lärjungar”, sade påven och tackade för den kalk och paten som LWF överlämnade som gåvor. Gåvorna pekar på att bristen på eukaristisk gemenskap är en av splittringens mest smärtsamma konsekvenser för många. Kärlen är tillverkade i Taizé, och glaserade med sand från flyktinglägret Zaatari i Jordanien. LWF:s ordförande ärkebiskop Panti Filibus Musa lämnade också över en italiensk översättning av Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran, som undertecknades av katoliker och lutheraner i Augsburg 1999 och som numera även är undertecknad av Världsmetodistförbundet och Reformerta kyrkornas världsgemenskap, och likaså är erkänd av Anglikanska kyrkan. När delegationen mötte kardinal Koch konstaterades att deklarationen lever vidare och numera har en potential som ett gemensamt uttryck även utanför den katolsk-lutherska dialogen.

I sitt föredrag på Angelicum, inom ramen för en föreläsningsserie kopplad till Tillard-professuren i ekumenik, talade LWF:s avgående generalsekreterare Martin Junge om beslutsfattande i den tidiga kyrkan, och svårigheterna för alla gemenskaper att lyssna på Andens röst genom den trons instinkt som alla döpta bär på men som kan störas av splittring, byråkrati och tendenserna att beslutsfattandet sker långt från det troende folket. I en värld som är ”fragmenterad, exkluderande, rivaliserande och isolationistisk” menar Junge att de kristna är kallade till en synodalitet som modellerar för världen ”dialog och hopp mitt i politiska och sociala spänningar”. Men, detta kräver ”en medvetenhet om den egna sårbarheten” och ett behov av ”en djup tillit till andras gästfrihet”.

Magdalena Dahlborg

2021-06-29

Detta är en nyhetstext, skriven utifrån flera olika källor.

Källor

Kathpress 2021-06-25

Dagen: Påven fick nattvardsgåvor av ärkebiskopen (låst)

Vatican News: Jesus följer med oss på vägen

Lutherska Världsförbundet: With passion on the journey

Lutherska Världsförbundet: Kyrkorna på vägen

Lutherska Världsförbundet: Gemensam tjänst