Teologen Becquart: Kyrkan måste lyssna på kvinnorna

Nathalie Becquart, teologen och undersekreterare i det påvliga synodsekretariatet, välkomnar en första förändrad inställning i kyrka och samhälle med hänsyn till kvinnornas roll. En levande kyrkan måste lyssna på kvinnornas frågor och krav, och kvinnor måste vara representerade i kyrkliga beslutsorgan, sade Becquart på fredagen vid ett internationellt webinarium på temat ”Kvinnor i kyrkan och synodalitetens uppgift”.

Inte bara kvinnor och unga, utan även män, präster, biskopar och påven tar sig nu an dessa frågor. Men just i kyrkan finns det på ledande positioner många luckor att fylla. Därvid är det av avgörande betydelse att betrakta olikheterna mellan män och kvinnor som en gåva. ”Det är det vackraste som Gud har skapat”, sade den franska teologen.

Alla är Guds barn och lika inför Gud. Därför behövs det en ständig dialog mellan könen. Denna aspekt är en beståndsdel i synodalitetens stora mosaik, betonade Becquart. En synodal kyrka måste stå i alla människors tjänst, vilket är en stor utmaning. Den senaste biskopssynoden visade också just att större synodalitet är en väg till kyrkans förnyelse.

Webinariet organiserades av World Union of Catholic Women’s Organisations, av kvinnonätverket för den latinamerikanska akademin för katolska ledare och för Konrad Adenauer-stiftelsen.

Kathpress 2021-06-19

Detta är en nyhetstext.