Ekumeniska samtal Moskva-Rom läggs på is

I höstas var den katolska och den rysk-ortodoxa kyrkan långt komna i förberedelserna för ett möte mellan påven Franciskus och Moskvapatriarkatet, men på grund av händelserna i Ukraina, då den grekisk-katolska kyrkan tog ledningen i protesterna mot president Viktor Janukovytj, har förhandlingarna ”tagit ett steg tillbaka”, enligt ärkebiskop Hilarion Alfeyev i ett uttalande för National Catholic Register. Hilarion, som är chef för Moskvapatriarkatets avdelning för externa relationer, upprepade att ”den grekisk-katolska kyrkan utgör ett svårt hinder i den ekumeniska dialogen”.

”Redan i höstas”, säger Hilarion, ”verkade det som om båda sidor var i gång med förberedelser, men händelserna i Ukraina har emellertid verkat i motsatt riktning på grund av agerandet hos den grekisk-katolska kyrkan, som ses som en ’bro’ mellan Öst och Väst, medan vi ser dem som ett svårt hinder i dialogen mellan ortodoxi och katolicism”. I mars anklagade Moskvapatriarkatets ”utrikesminister” den grekisk-katolska kyrkan för att ”blanda sig i politiken” i den nuvarande krisen. Ärkebiskop Svjatoslav Sjevtjuk av Kiev besökte USA tillsammans med ledaren för den oavhängiga ukrainsk-ortodoxa kyrkan, som Moskva betraktar som ”schismatisk”. Enligt Hilarion har ”de grekiska katolikerna tagit parti för den ena sidan och inlåtit sig på förbindelser med ortodoxa schismatiska grupper, som vädjar till amerikanska myndigheter att blanda sig i situationen i Ukraina för att få till stånd lag och ordning. De har till och med startat ett ’korståg’ mot ortodoxin”, sade han vidare till National Catholic Register. ”Det är ingen hemlighet att ’uniatismen’ har varit och är ett särskilt romersk-katolskt projekt syftande till att omvända ortodoxa till katolicismen”.

Trots allt, sade Hilarion att det länge emotsedda mötet med patriarken ännu vore möjligt och att ”jag inte kan inse varför detta inte skulle kunna ske med påven Franciskus”. ”Idag”, förklarade han, ”finns det ett äkta intresse från båda sidor att få till stånd en fruktbar bilateral dialog och samarbete när det gäller sociala frågor som familjen, den demografiska krisen, bioetik och eutanasi.”

AsiaNews 2014-04-04 

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I höstas var den katolska och den rysk-ortodoxa kyrkan långt komna i förberedelserna för ett möte mellan påven Franciskus och Moskvapatriarkatet, men på grund av händelserna i Ukraina, då den grekisk-katolska kyrkan tog ledningen i protesterna mot president Viktor Janukovytj, har förhandlingarna ”tagit ett steg tillbaka”, enligt ärkebiskop Hilarion Alfeyev i ett uttalande för National Catholic Register. Hilarion, som är chef för Moskvapatriarkatets avdelning för externa relationer, upprepade att ”den grekisk-katolska kyrkan utgör ett svårt hinder i den ekumeniska dialogen”.

”Redan i höstas”, säger Hilarion, ”verkade det som om båda sidor var i gång med förberedelser, men händelserna i Ukraina har emellertid verkat i motsatt riktning på grund av agerandet hos den grekisk-katolska kyrkan, som ses som en ’bro’ mellan Öst och Väst, medan vi ser dem som ett svårt hinder i dialogen mellan ortodoxi och katolicism”. I mars anklagade Moskvapatriarkatets ”utrikesminister” den grekisk-katolska kyrkan för att ”blanda sig i politiken” i den nuvarande krisen. Ärkebiskop Svjatoslav Sjevtjuk av Kiev besökte USA tillsammans med ledaren för den oavhängiga ukrainsk-ortodoxa kyrkan, som Moskva betraktar som ”schismatisk”. Enligt Hilarion har ”de grekiska katolikerna tagit parti för den ena sidan och inlåtit sig på förbindelser med ortodoxa schismatiska grupper, som vädjar till amerikanska myndigheter att blanda sig i situationen i Ukraina för att få till stånd lag och ordning. De har till och med startat ett ’korståg’ mot ortodoxin”, sade han vidare till National Catholic Register. ”Det är ingen hemlighet att ’uniatismen’ har varit och är ett särskilt romersk-katolskt projekt syftande till att omvända ortodoxa till katolicismen”.

Trots allt, sade Hilarion att det länge emotsedda mötet med patriarken ännu vore möjligt och att ”jag inte kan inse varför detta inte skulle kunna ske med påven Franciskus”. ”Idag”, förklarade han, ”finns det ett äkta intresse från båda sidor att få till stånd en fruktbar bilateral dialog och samarbete när det gäller sociala frågor som familjen, den demografiska krisen, bioetik och eutanasi.”

AsiaNews 2014-04-04