Våldet i Mellanöstern: Biskopar emot uttrycket ”kristendomsförföljelse”

De katolska biskoparna i Heliga landet varnar för att dramatisera läget för de kristna i Mellanöstern. Det ständiga talet om ”förföljelse” spelar bara extremisterna i händerna, enligt att uttalande från de församlade biskoparna i Heliga landet som på torsdagen offentliggjordes av det latinska patriarkatet i Jerusalem.

Våldet från islamisterna drabbar inte bara kristna, utan ”icke-konformistiska” muslimer och anhängare av olika muslimska riktningar. Det som betecknas som ”kristendomsförföljelse” är vanligtvis våldsdåd utförda av ”kriminella, som påstår sig vara muslimer”.

Kristna och muslimer måste gemensamt motstå ”extremismens och förstörelsens krafter”, enligt biskoparna. ”Alla kristna och många muslimer hotas av dessa krafter, som vill skapa ett samhälle fritt från kristna och ett hemvist för endast få muslimer.”

De kristnas rädsla och lidanden kräver solidaritet och bön heter det vidare. Men de drabbade bör inte hysa några illusioner. ”Vi alla, kristna såväl som muslimer, måste bli medvetna om att världssamfundet inte kommer vidta några åtgärder för att skydda oss. De internationella och lokala makthavarna ser bara till sina egna intressen.” För människorna i Mellanöstern gäller det att själva bygga upp ett samhälle ”där muslimer, kristna och judar är likaberättigade medborgare”.

Kathpress 2014-04-04