Ekumeniskt initiativ i Europa mot politisk och ekonomisk själviskhet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Europas kris får inte leda till att man söker ”skydd bakom murar av politisk och ekonomisk själviskhet”. Detta framfördes i ett gemensamt ”manifest” från en förnyelserörelse ”Med varandra för Europa” (Miteinander für Europa), som är ett ekumeniskt initiativ från olika kristna kyrkor, vid ett evenemang i lördags i Bryssel där även EU-politiker närvarande. Mötet i Bryssel ”Europa-fester” under rubriken ”kristna för Europa” sändes i 130 lokala radiostationer i europeiska städer.

Svaret på krisen kan inte vara ”nationalistiskt tillbakadragande, antagonism eller lokalpatriotism, betonar manifestet. Europa behöver mer enhet. ”När våra länder och folk försöker hantera globala utmaningar på egen hand blir de betydelselösa. Vi måste istället arbeta med varandra för Europa”, heter det. En framtid av fred, välfärd och rättvisa kan endast komma tillstånd genom förbundenhet, utbyte och samarbete.

De kristna från olika trossamfund har bestämt sig för att som kristna syskon arbeta med varandra i enhetens tjänst och tjänster för fred i Europa och i världen. ”Tillsammans bekräftar vi här i Bryssel, där vi erinrar om upprinnelsen till den europeiska drömmen, vårt engagemang för ett enat och gästvänligt Europa, i vilket frihet, barmhärtighet och solidaritet präglas det gemensamma livet. Europa måste visa generositet för behoven i fattigare länder och sätta fred och samverkan mellan alla människor i centrum.

I de inledande avsnitten i manifestet – som katolska, evangelikala, ortodoxa, anglikanska och frikyrkliga kristna gemensamt utarbetat – markeras att olikhet inte är någon grund till splittring. ”I vår samverkan (Miteinander, med varandra) har vi gjort den erfarenheten, att en enhet är möjlig, en enhet som inte suddar ut den egna identiteten utan tvärtom förstärker den. Europas grundare präglades efter 1945 också av denna övertygelse. Som kristna hade de – efter tragedin av totalitära system, krigets fasor och koncentrationsläger – mot att drömma stora drömmar, i en ”vision om Europas enhet”.

Evenemanget ”Med varandra för Europa” i lördags var det tredje i sitt slag. Liknande evenemang hölls 2004 och 2007, bägge gånger i Stuttgart.

Kathpress 2012-05-12

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Europas kris får inte leda till att man söker ”skydd bakom murar av politisk och ekonomisk själviskhet”. Detta framfördes i ett gemensamt ”manifest” från en förnyelserörelse ”Med varandra för Europa” (Miteinander für Europa), som är ett ekumeniskt initiativ från olika kristna kyrkor, vid ett evenemang i lördags i Bryssel där även EU-politiker närvarande. Mötet i Bryssel ”Europa-fester” under rubriken ”kristna för Europa” sändes i 130 lokala radiostationer i europeiska städer.

Svaret på krisen kan inte vara ”nationalistiskt tillbakadragande, antagonism eller lokalpatriotism, betonar manifestet. Europa behöver mer enhet. ”När våra länder och folk försöker hantera globala utmaningar på egen hand blir de betydelselösa. Vi måste istället arbeta med varandra för Europa”, heter det. En framtid av fred, välfärd och rättvisa kan endast komma tillstånd genom förbundenhet, utbyte och samarbete.

De kristna från olika trossamfund har bestämt sig för att som kristna syskon arbeta med varandra i enhetens tjänst och tjänster för fred i Europa och i världen. ”Tillsammans bekräftar vi här i Bryssel, där vi erinrar om upprinnelsen till den europeiska drömmen, vårt engagemang för ett enat och gästvänligt Europa, i vilket frihet, barmhärtighet och solidaritet präglas det gemensamma livet. Europa måste visa generositet för behoven i fattigare länder och sätta fred och samverkan mellan alla människor i centrum.

I de inledande avsnitten i manifestet – som katolska, evangelikala, ortodoxa, anglikanska och frikyrkliga kristna gemensamt utarbetat – markeras att olikhet inte är någon grund till splittring. ”I vår samverkan (Miteinander, med varandra) har vi gjort den erfarenheten, att en enhet är möjlig, en enhet som inte suddar ut den egna identiteten utan tvärtom förstärker den. Europas grundare präglades efter 1945 också av denna övertygelse. Som kristna hade de – efter tragedin av totalitära system, krigets fasor och koncentrationsläger – mot att drömma stora drömmar, i en ”vision om Europas enhet”.

Evenemanget ”Med varandra för Europa” i lördags var det tredje i sitt slag. Liknande evenemang hölls 2004 och 2007, bägge gånger i Stuttgart.

Kathpress 2012-05-12