ortodoxa

Filter

Datumintervall
Unga katolska präster från Italien, Spanien, Frankrike, Tjeckien och Rumänien deltar för närvarande återigen i Ryssland i en sommarkurs, som sedan flera år har hållits omväxlande i Rom och i...
En hemsida om läget för ortodoxa och orientaliska kristna i deras hemländer och i förbundsrepubliken Tyskland kommer på Nyårsdagen on line. Det av akademin i stiftet Rottenburg-Stuttgart stödda projektet är...
Europas kris får inte leda till att man söker ”skydd bakom murar av politisk och ekonomisk själviskhet”. Detta framfördes i ett gemensamt ”manifest” från en förnyelserörelse ”Med varandra för Europa”...
Vid ett möte i Freiburg på lördagen, den 24 september, med företrädare för de ortodoxa och orientalisk-ortodoxa kyrkorna framhöll påven Benedictus XVI den särskilda närhet som råder mellan katoliker och...