Ny hemsida för orientaler och ortodoxa i Tyskland

En hemsida om läget för ortodoxa och orientaliska kristna i deras hemländer och i förbundsrepubliken Tyskland kommer på Nyårsdagen on line. Det av akademin i stiftet Rottenburg-Stuttgart stödda projektet är av detta slag unikt i Tyskland.

Hemsidan www.ostkirchen.info har två inriktningar. Den ena gäller integrationen av de nästan två miljoner kristna i Tyskland, som enligt akademin lever i ”för det mesta små grupper som geografiskt täcker stora ytor”. De är i Tyskland huvudsakligen ”socialt osynliga”. Därför vill akademin också understödja uppbyggnaden av ett självständigt arbete för att de ska bli synliga i det offentliga.

Portalens andra mål är att ge information om den ofta svåra politiska situationen i hemländerna, av vilka fler räknas som kristendomens vagga. Den ortodoxa biskopskonferensen i Tyskland (OBKD) och de orientaliska kristnas centralråd (ZOCD) vill främja projektet med titeln ”Orientens skatt”.

Kathpress 2017-12-28

För den som vill veta mer om ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige rekommenderas:

Tomas Arentzen, Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige, SST:s skriftserie, nr 5, 2016.

Boken kan laddas ner som pdf här