Chiles president Bachelet: ”Sätt ingen munkavle på påven”

Påven Franciskus kan känna sig fri att yttra sig vid sitt kommande besök i Chile i januari, enligt ett uttalande av den chilenska presidenten Michelle Bachelet. Som brukligt är vid sådana tilldragelser har påven rätt att uttrycka vad han anser viktigt, försäkrade hon enligt latinamerikanska medier på onsdagen. Från hennes regerings sida råder inga inskränkningar. Kort dessförinnan hade president Evo Morales i grannlandet Bolivia föreslagit att det skulle sättas munkavle på påven rörande den sedan många år pyrande konflikten om fri tillgång till havet.

Morales gick därefter in på ett yttrande från det chilenska sändebudet vid Heliga stolen, av Mariano Fernández. Denne hade med anledning av det förestående avgörandet vid den internationella domstolen i Haag beträffande ärendet rörande tillgången till havet, fordrat återhållsamhet. Eventuella yttranden från påvens sida i denna sak skulle kunna ”förvanskas” och utnyttjas.

Bolivia kräver av Chile en hamn – eller närhet – till staden Iquiqe. Denna tillgång till havet förlorade Bolivia i det så kallade ”salpeterkriget” (1879–1884). Fallet har tagits upp av den internationella domstolen i Haag. Mellan de båda länderna råder på grund av denna strid diplomatiska spänningar.

Påven Franciskus kommer att besöka Chile den 15–18 januari, varefter han reser vidare till Peru. Ämbetstiden för den socialdemokratiska presidenten Bachelet löper kort därefter ut. Hennes efterträdare kommer från och med mars att bli den konservative företagaren Sebastián Piñera Echenique.

Kathpress 2017-12-28

Programmet för påven Franciskus besök i Chile 15–18 januari och Peru 19–21 januari finns via denna länk här

Red. 2017-12-28