Påven önskar snart fira gemensam eukaristi med de ortodoxa

Vid ett möte i Freiburg på lördagen, den 24 september, med företrädare för de ortodoxa och orientalisk-ortodoxa kyrkorna framhöll påven Benedictus XVI den särskilda närhet som råder mellan katoliker och ortodoxa kristna. Katoliker och ortodoxa har ”båda samma fornkyrkliga struktur” och borde därför ”hoppas att dagen inte är långt borta, då vi åter kan fira en gemensam eukaristi”, sade påven. Vid mötet i det lokala prästseminariet deltog tolv biskopar och andra ansvariga inom den ortodoxa biskopskonferensen i Tyskland (OBKD) liksom inom de orientaliska kyrkorna, vilka totalt representerar 1,6 miljoner kristna i Tyskland.

Kathpress