Kristofobisk kronologi hos BBC

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det brittiska public service-företaget BBC har beslutat sig för att sluta använda termerna BC (Before Christ) och AD (Anno Domini ”Herrens år”) och i stället använda sig av BCE (before common era) och CE (common era) rapporterar den engelska tidskriften The Tablet på sin hemsida. Detta beslut har rönt protester hos biskopar i både det katolska och anglikanska lägret. Den katolske ärkebiskopen Vincent Nichols gjorde ett uttalande till försvar för det traditionella bruket, genom att just hävda det traditionella brukets 1 500-åriga historia och att det har fungerat hitintills. Aaqil Ahmed, chef på BBC:s avdelning för religion och etik vill med beslutet understryka vikten av att inte kränka eller stöta bort icke-kristna genom användandet av termerna BC och AD. Den anglikanske biskopen Michael Nazir Ali beklagar även han beslutet och sammanfattar det som en ”trivialisering (dumbing down) av Englands kristna arv”.

Redaktionen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det brittiska public service-företaget BBC har beslutat sig för att sluta använda termerna BC (Before Christ) och AD (Anno Domini ”Herrens år”) och i stället använda sig av BCE (before common era) och CE (common era) rapporterar den engelska tidskriften The Tablet på sin hemsida. Detta beslut har rönt protester hos biskopar i både det katolska och anglikanska lägret. Den katolske ärkebiskopen Vincent Nichols gjorde ett uttalande till försvar för det traditionella bruket, genom att just hävda det traditionella brukets 1 500-åriga historia och att det har fungerat hitintills. Aaqil Ahmed, chef på BBC:s avdelning för religion och etik vill med beslutet understryka vikten av att inte kränka eller stöta bort icke-kristna genom användandet av termerna BC och AD. Den anglikanske biskopen Michael Nazir Ali beklagar även han beslutet och sammanfattar det som en ”trivialisering (dumbing down) av Englands kristna arv”.

Redaktionen