27 september, 2011

Filter

Datumintervall
Det brittiska public service-företaget BBC har beslutat sig för att sluta använda termerna BC (Before Christ) och AD (Anno Domini ”Herrens år”) och i stället använda sig av BCE (before...
Vid ett möte i Freiburg på lördagen, den 24 september, med företrädare för de ortodoxa och orientalisk-ortodoxa kyrkorna framhöll påven Benedictus XVI den särskilda närhet som råder mellan katoliker och...
För några år sedan väckte ett uppmärksammat fall i svensk sjukvård allmän debatt. Det rörde sig om ett par som önskade en ultraljudsundersökning innan deras barn var fött, för att...
Den katolska kyrkan växer i de nordiska länderna. Orsakerna till denna trend, som går stick i stäv med utvecklingen i resten av Europa, är invandring, stigande antal flyktingar, konversioner samt...