Elisabeth Hesselblad kommer att kanoniseras

Påven Franciskus gav den 14 december klartecken för kanoniseringen av Elisabeth Hesselblad, som nygrundade Birgittasystrarnas orden år 1911. Elisabeth Hesselblad blir så Sveriges andra kanoniserade helgon efter den heliga Birgitta. Något datum har ännu inte bestämts. Kanoniseringar firas normalt i Vatikanen, medan saligförklaringar, som är näst sista steget i en helgonförklaring, numera ofta firas lokalt i hemstiftet.

Måndagen den 14 december tog påven Franciskus emot prefekten för Helgonförklaringskongregationen, kardinal Angelo Amato, och godkände en rad dekret om en rad helgonförklaringsprocesser som kommit olika långt. Vad gäller Elisabeth Hesselblad innebär detta att kongregationen nu godkänner ett mirakel som skall ha skett efter att någon bett om hennes förbön.

Maria Elisabeth Hesselblad föddes i Fåglavik den 4 juni 1870 och dog I Rom den 24 april 1957. Hon saligförklarades av Johannes Paulus II år 2000.

Olle Brandt 2015-12-16

Länk till Vatikanradion