En diger jubileumsvecka för påven

Påven Franciskus kommer på lördag att markera jubileet att det gått fem år sedan han tillträdde som påve (13 respektive 19 mars) genom att företa en vallfärd till den populäre kapucinbrodern padre Pio de Pietralcinas (1887–1968) grav i södra Italien. Denna vecka innehåller förutom detta ett digert program för påven.

På måndag förmiddag tar påven emot 300 franska politiker från provinsen Marseille, som i sällskap av ordföranden för den franska biskopskonferensen, ärkebiskop Georges Pontier, vill lära känna Vatikanen närmare. Mötet är en följd av av ett möte med priorn för den ekumeniska Taizé-gemenskapen, frère Alois Löser.

På tisdag är det fem år sedan Jorge Mario Bergoglio valdes till påve. Det betyder också att Vatikanens anställda har en anledning att fira, ty i Vatikanen är den dag då den innevarande påven valdes en helgdag. På onsdag äger som vanligt generalaudiensen rum, medan Franciskus på fredag lyssnar till en fastepredikan av pater Raniero Cantalamessa.

På lördag företar Franciskus pilgrimsresan till Syditalien. På söndag kommer han att leda angelusbönen från fönstret i Apostoliska palatset. Padre Pio, vars grav Franciskus alltså besöker den 17 mars och vars dödsdag inträffade den 23 september för 50 år sedan, ligger med sin betoning på folklig religiositet, barmhärtighet och fattigdom helt i linje med den bild av helighet som påven Franciskus värdesätter så högt.

Temat helighet–fattigdom–nästankärlek ska också vara föremål för en apostolisk uppmaning i anslutning till jubileet. Fokus kommer att ligga på ”helighet i vardagen”. Påven skrivelse ska enligt The Tablet och Vatican Insider att undertecknas den 19 mars (den helige Josefs dag) och offentliggöras inom kort. Denna dag blev Jorge Mario Bergoglio högtidligen insatt i sitt nya ämbete som påven Franciskus.

I den predikan som han då höll betonade han att ämbetet innebar att ”bevara och beskydda folket – framför allt de fattiga, främlingarna, de föräldralösa, de nakna och sjuka”. Den kommande skrivelsen förmodas att helt ligga i linje med detta.

I syditalienska Pietralcina besöker Franciskus på lördag efter att ha landat med helikopter först kapellet, med trädet under vilket padre Pio mottog sina stigmata (Jesu sårmärken). I anslutning till detta hälsar påven på troende. Efter en kort flygning anländer påven till San Giovanni Rotondo och den av padre Pio grundade kliniken Cas sollievo della sofferenza. Där kommer han att välsigna väntande sjuka och att besöka unga cancerpatienter.

I San Giovanni Rotondos vallfartskyrka träffar påven kapucingemenskapen och hedrar padre Pios kvarlevor som förvaras i en glaskista. Därefter firar Franciskus en mässa på platsen framför den moderna pilgrimskyrkan av arkitekten Renzo Piano. Påven väntas återvända till Vatikanen under tidig eftermiddag.

I februari 2016 lät Franciskus i samband med Barmhärtighetens år föra en relik av padre Pio till Peterskyrkan. Bakgrunden var kapucinbroderns livsgärning som bikfar och själasörjare. Under visningen i Rom kom enligt kyrkliga uppgifter omkring en halv miljon människor för att se det folkära helgonet.

Redan i söndags firade Franciskus 60-årsdagen av sitt inträde i Jesuitorden. Jorge Mario Bergoglio hade innan han fann sin kallelse arbetat som kemitekniker och studerat sex terminer vid ärkestiftets Seminario Inmaculada Conception i Villa Devot. Den 11 mars 1958 i Buenos Aires inträdde han slutligen i Jesu Sällskap.

Kathpress 2018-03-12