En miljon katoliker i Sydkorea säger nej till abort

Den katolska biskopskonferensen i Sydkorea har överlämnat en protestskrivelse med mer än en miljon underskrifter till landets författningsdomstol, där man vänt sig emot en legalisering av abort. Den 24 april skall domstolen överpröva den stränga abortlagstiftning, som nu gäller. Kyrkan är bestämt emot att ”döda oskyldigt liv”, säger ärkebiskop Hyginus Kim Hee-joong från Kwangju.

Förra året överlämnade 230 000 förespråkare för fri abort en petition till landets president och krävde en legalisering. Abort är i princip förbjuden i Sydkorea. Lagen godkänner endast ett fåtal undantag, bland annat graviditet till följd av våldtäckt samt i de fall moderns liv är i fara.

År 2012 tillbakavisade författningsdomstolen ett förslag på en liberalisering av lagstiftningen. ”Den gravida kvinnans rätt att själv bestämma får inte upphäva fostrets rätt att leva”, beslutade man den gången.

Kristendomen är den största religionen i Sydkorea men majoriteten av landets c. 52 miljoner medborgare betecknar sig själva som religionslösa. 8,6 miljoner sydkoreaner är protestanter och 5,1 miljoner är katoliker. Buddhismen har 10,7 miljoner anhängare och är den näst största religionen.

Kathpress 2018-04-03