En tredjedel av USA:s biskopar för kvinnligt diakonat

En tredjedel av biskoparna i USA förordar att kvinnor ska kunna vigas till diakoner. Det är resultatet av en enkät, som offentliggjordes på onsdagen och som hade genomförts av Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) vid Georgetown University i Washington DC. Emellertid tror endast 27 procent av biskoparna att Vatikanen kommer att tillåta en sådan vigning för kvinnor.

Mot slutet av förra året ägnade sig en påvlig kommission åt frågan om huruvida kvinnor diakonvigdes i fornkyrkan. De ännu ej offentliggjorda resultaten har överlämnats till påven Franciskus.

”Om utvecklingen i riktning mot diakonvigning av kvinnor blir jämförbar med återinförandet av det ständiga diakonatet efter Andra Vatikankonciliet, måste påven först och främst erkänna att det fanns kvinnliga diakoner i fornkyrkan”, betonade journalisten och kyrkoexperten Michael J. O’Loughlin enligt uppgifter från den tyska katolska nyhetsbyrå KNA i jesuiternas veckotidskrift America Magazine. Sedan måste nationella biskopskonferenser avgöra om de tillåter att denna praxis återinförs i deras länder. De enskilda biskoparna har det slutliga avgörandet.

De flesta biskoparna i USA avvisar dock, enligt enkäten, kvinnligt diakonat. Bara 41 procent sa att de betraktar det som ”teoretiskt möjligt” att viga kvinnor till diakoner. 79 procent av de tillfrågade tror att biskopskonferensen i USA skulle införa ämbetsvigning av kvinnor, om Vatikanen tillät det. 77 procent av biskoparna i USA anser att diakonvigning av kvinnor skulle hålla debatten kring den omstridda frågan om prästvigning av kvinnor levande.

Kathpress 2019-01-23