Eskalerande katolsk kritik mot Frankrikes utvisning av romer

I Frankrike har tonläget skruvats upp ytterligare mellan den katolska kyrkan och regeringen när det gäller utvisningen av romer till Bulgarien och Rumänien. Frankrikes premiärminister Francois Filon gick i en radiointervju i idag, måndag den 30 augusti, till storms mot att jämföra utvisningen av romer med Vichyregeringens deportationer av judar under andra världskriget.

Under veckoslutet drog nämligen ärkebiskopen i Toulouse, Robert Le Gall, en parallell mellan Vichyregeringens deportationer av judar och den nuvarande franska regeringens utvisning av romer. I samband med en pilgrimsresa till Lourdes citerade ärkebiskop Le Gall en text som hans föregångare som ärkebiskop i Toulouse, Jules Geraud Saliege, skrev i protest mot deportationerna av judar 1942, och han tillade sedan: ”Romerna är våra bröder, de också”.

Även Frankrikes utbildningsminister Luc Chatel har i upprörda ordalag protesterat mot den katolska kyrkans hållning i frågan om utvisning av romer. På söndagskvällen förklarade han i radiosändaren RTL: ”Kyrkan kan komma med sina synpunkter, men en regering måste följa lagarna. Tron upphäver inte lagarna.”

Frankrikes utrikesminister Bernard Kouchner ser däremot annorlunda på saken, och han har offentligt förklarat att han under de senaste dagarna allvarligt har övervägt att avgå som utrikesminister på grund av Frankrikes agerande i denna fråga. Kouchner förklarade idag, måndag, i en radiointervju med RTL att ”bilden av Frankrike i utlandet har tagit skada av detta” och han beklagade romernas oacceptabelt dåliga levnadsomständigheter i Frankrike. Han tillade därefter att ”det skulle förmodligen inte vara till hjälp för någon om jag skulle avgå”.

Kathpress 2010-08-30