Kyrkan i Irak varnar för inbördeskrig

Parallellt med att USA drar tillbaka sina stridande trupper ur Irak växer rädslan för att ett inbördeskrig ska blossa upp i landet. Det är i vart fall den bedömning av läget som ledare inom den katolska kyrkan  i Irak gör. Orsaken ligger i att USA inte gjort tillräckligt för att ge landets egen regering tillräckligt med resurser för att stabilisera situationen, säger ärkebiskop Loius Sako i den nordirakiska staden Kirkuk i en intervju med den italienska nyhetsbyrån SIR.

I intervjun säger ärkebiskop Sako: ”Efter USA:s truppbortdragande riskerar Irak att falla sönder i sina många olika etniska och religiösa grupper. Minoriteterna i landet kommer att bli syndabockarna i den processen.” Sako understryker också att Irak förlorat många av sina välutbildade medborgare, som flytt till andra länder, och som nu skulle behövas i Irak. ”Det blir en svår och långsam utveckling på väg mot en stabil demokrati i Irak”, avslutar ärkebiskop Sako intervjun.

Kathpress 2010-08-28