Etiker förespråkar abort av nyfödda barn

Ett vetenskapligt bidrag under rubriken “After-birth abortion: why should the baby live?”, publicerad på facktidskriften Journal of Medical Ethics hemsida, möts av upprörda röster i den engelskspråkiga världen.

Två akademiker, verksamma i Milano och i Melbourne, jämför abort och barnamord. De menar att det rent logiskt borde vara tillåtet att avliva nyfödda barn vars fysiska eller psykiska tillstånd hade kunnat motivera en abort före förlossningen. Forskarna Alberto Giubilini och Francesca Minerva hävdar att ett nyfött barns ”moraliska status” skulle kunna likställas med den av ett foster, eftersom ”bägge ännu saknar de förmågor som rättfärdigar att de kan tillerkännas rätten till livet”.

Lord Alton, viceordföranden i “Pro-Life Group” – som omfattar representanter för alla partier – i det brittiska parlamentet, noterade i en intervju med den brittiska katolska tidningen Catholic Herald, att publiceringen av ett sådant bidrag i en facktidskrift illustrerar i vilket ”moras” den medicinska etiken och samhället har hamnat. Han förklarar att han är chockad över hur ”personer som spelar en ledande roll för opinionen inom den medicinska professionen har fjärmat sig från den traditionella inställningen att hela för att upprätthålla livets okränkbarhet”.

Julian Savulescu, editor för Journal of Medical Ethics, försvarar publikationen med hänvisning till behovet att i ett liberalt samhälle föra en fri och öppen diskussion och menar att ledande filosofer och bioetiker sedan länge har argumenterat på liknande sätt och försvarat det som de kallar ”abort efter födseln”.

radiovaticana 2012-03-01/kan/CatholicHerald.co.uk 20112-02-29