Ett kraftfullt budskap om hopp

Efter en sommar då rasmotsättningar i USA tycks ha exploderat, har landet fått sin första afrikansk-amerikanska kardinal. Washingtons ärkebiskop Wilton Gregory, som tar emot kardinalsvärdigheten den 28 november, var en av USA:s yngsta biskopar då han vigdes till hjälpbiskop i Chicago vid 36 års ålder. Det skriver bland annat The Tablet.

Under en stor del av sin tid på biskopsstolen – först i Chicago, sedan Belleville och därefter Atlanta innan han efterträdda kardinal Wuerl i Washington 2019 – har han tagit svåra strider, i synnerhet i kampen mot sexuella övergrepp. The Tablet skriver att han som dåvarande ordförande för USA:s biskopskonferens var en centralfigur i genomdrivandet av Dallasstadgan 2002, dokumentet som stadgade nolltolerans för övergrepp på barn. Även om en alldeles nyligen genomförd studie visat att Dallasstadgans faktiska effekt varierar väldigt och att uppföljningen är undermålig, gjorde biskopskonferensens antagande av stadgan att man förstått att det var fråga om stora problem i den kyrkliga organisationen.

Under det senaste året har ärkebiskop Gregory skapat rubriker genom skarp kritik mot president Donald Trump, och än mer så mot kyrkliga organisationer som bjudit in presidenten. När protesterna mot amerikanska rasmotsättningar tog fart under våren påtalade han kyrkans roll, och att katolska ledare inte alltid tillräckligt tydligt uttalat sig mot rasism och diskriminering.

Wilton Gregory beskrivs som en balanserad och inkännande person, som tar parti för minoriteter och svaga, men utan att låta sig dras med av mer radikala strömningar. Som sådan ses han av vissa som en kraft som möjligen kan minska motsättningarna i det katolska USA. Samtidigt har han fått hård kritik av mer traditionalistiska grupper, som ser honom som en del av ett inomkyrkligt liberalt hot.

Den USA:s biskopskonferens uttrycker istället glädje. Biskopskonferensens ordförande ärkebiskop José Gómez menade att genom att ”utnämna ärkebiskop Wilton Gregory till kardinal, sänder påven Franciskus ett kraftfullt budskap om hopp och inkludering till kyrkan i USA. Som tidigare ordförande för den nationella biskopskonferensen visade ärkebiskop Gregory ett generöst och principfast ledarskap.”

Red. 2020-10-27

För mer läsning:

The Tablet

Washington Post

Catholic Standard

America Magazine om George Floyds död

Detta är ett sammanfattande nyhetsreferat.