84-årig jesuit och människorättsaktivist i Indien arresterad

Jesuiter över hela världen protesterar mot att en 84-årig jesuitpräst har, tillsammans med 15 aktivister, arresterats i Indien. Jesuitpater Stan Swamy anklagas för terrorism och maoistiska band.

Det förmodas att arresteringen har samband med ett tillfälle för några år sedan då daliter [så kallade oberörbara, en grupp indier med låg status, övers. anm.] firade 200-årsminnet av ett slag där daliter besegrade brahminer. Vid firandet förekom våldsamheter med en person död och flera skadade. Pater Swamy förnekar att han var med vid detta tillfälle, och nekar även till att ha samröre med maoistgrupper. Däremot menar han att statliga myndigheter ogillar hans arbete för att förbättra förhållandena för adivasi [Indiens ursprungsbefolkning, övers. anm.].

Pater Swamy, som uppges lida av svag hälsa, har under 50 år arbetat för att stödja adivasi. Kort innan han arresterades gjorde han ett videouttalande, där han framhöll att många människor från olika yrkesgrupper har råkat illa ut på grund av sitt arbete för att främja de marginaliserades rättigheter.

Aktioner över hela världen pågår för att verka för att pater Swamy friges. Sekreteraren för Jesuitordens sekretariat för Social rättvisa och ekologi, pater Xavier Jeyaraj, säger i ett uttalande att jesuiterna ”som är engagerade i att försvara de fattigas och sårbaras rättigheter . . . starkt fördömer arresteringen av pater Swamy, och . . . kräver att staten avhåller sig från godtyckliga arresteringar av laglydiga medborgare”.

Red. 2020-10-26

Detta är ett referat från en nyhetstext från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här