13 nya kardinaler nominerade

Vid konsistoriet den 28 november kommer påven Franciskus att kreera 13 nya kardinaler. Därmed kommer antalet elektorer som påven Franciskus under sitt pontifikat har utsett och som kan rösta i nästa påveval att bli 75 personer. Nio av de nya är under 80 år och därmed röstberättigade, medan de övriga fyra är över 80 och uteslutna från röstningen.

Ärkebiskop Wilton Gregory (72) från Washington DC blir den förste afro-amerikanen att upphöjas till kardinal i USA. Han efterträdde Donald Wuerl som ärkebiskop i maj 2019. Han är född och uppvuxen i Chicago, var ärkebiskop i Atlanta, Georgia, i 14 år och innehade ordförandeskapet i den amerikanska biskopskonferensen i tre år. Han har nyligen blivit en rubrikernas man genom att vara en frispråkig kritiker av president Donald Trump och dennes retorik, samt för Trumps besök vid minnesmärket över påven S:t Johannes Paulus II.

Nästa namn är Mario Grech, biskop emeritus av Gozo på Malta. Han har nyligen utnämnts som efterträdare till kardinal Lorenzo Baldisseri som generalsekreterare i biskopssynoden, en post som traditionellt alltid innehafts av en kardinal.

Den nyligen utnämnde prefekten för kongregationen för helgonförklaringar, biskop Marcello Semeraro (73). Han är biskop av Albano, nära Rom, och ersätter den förra månaden avsatte kardinalen Angelo Becciu, som misstänks för korrupta finansiella operationer. Biskop Semeraro har varit sekreterare i det kardinalsråd som skall ge påven råd i reform av kurian. Han har också deltagit i ett antal biskopssynoder.

Den helige fadern har åter prioriterat vad han kallar ”periferin” i stället för traditionella västerländska storstäder, som Los Angeles, Paris, Milano och Venedig, varav många varit utan kardinaler under en stor del av hans pontifikat.

I enlighet med denna praxis har han valt ärkebiskop Antoine Kambanda av Kigali, Rwanda (62). Han utnämndes av Johannes Paulus II vid dennes besök där 1990. Påven Franciskus upphöjde honom till ärkebiskop i november 2018.

Franciskus har utsett ärkebiskop Celestino Aós Braco från Santiago de Chile, som efterträtt kardinal Riccardo Ezzatu 2019, sedan denne tvingats träda tillbaka efter anklagelser om att ha mörkat sexuella övergrepp. Aós som är 75 år, är kapucinbroder och kommer från Spanien och sändes till Chile 1983.

Den 68-årige ärkebiskopen José Fuerte Advincula från stiftet Capiz på Filippinerna är nästa namn. Han utnämndes till biskop av Johannes Paulus II år 2001.

Ytterligare en asiat finns bland de nya kardinalerna: Ärkebiskop Cornelius Sim, apostolisk vikarie i Brunei på Borneo. Han var den förste infödde prästen och prästvigdes 1989.

Två italienare har utnämnts, ärkebiskop Augusto Paolo Lojudice (56) av Siene-Colle Val d’Elsa-Montalcino, som var hjälpbiskop i Rom 2015–2019. Kapucinpatern Mauro Gambetti är den andre. Han är guardian för det heliga klostret i Assisi sedan 2000.

Fyra emeriterade prelater över 80 finns med på listan:

Ärkebiskop Silvano Tomasi (80) har bland annat varit den Heliga stolens representant vid Förenta nationerna i Genève. Pater Raniero Cantalamessa OFM Cap har tjänstgjort som påvlig predikant sedan 1980. Biskop Felipe Arizmendi Esquivel, pensionerad 2017 som biskop av San Cristóbal de las Casas i delstaten Chiapas i Mexiko. Fader Enrico Feroci, prästvigd 1965, kyrkoherde vid Divino Amore i Rom och förutvarande direktor för hjälporganisationen Caritas avdelning i stiftet Rom.

Namnen kungjordes vid Angelusbönen den 25 oktober och väckte visst uppseende, eftersom antalet elektorer redan är 122, det vill säga två mer än den gräns påven Paul VI satte. Med detta konsistorium har påven Franciskus valt 75 kardinaler som kan vara elektorer i nästa konklav, låt vara att inte alla dessa kan garanteras rösta på en kandidat som delar Franciskus vision av kyrkan.

Red. 2020-10-26

Detta är ett referat av en nyhetstext av i Edward Pentin, National Catholic Register, 2020-10-25, som finns i sin helhet här

Läs gärna artikeln ”Kardinalens arbetsbeskrivning” av Olle Brandt i Signum nr 5/2017, genom att klicka på länken här