Tagged 'Chiapas'

13 nya kardinaler nominerade

Vid konsistoriet den 28 november kommer påven Franciskus att kreera 13 nya kardinaler. Därmed kommer antalet elektorer som påven Franciskus under sitt pontifikat har utsett och som kan rösta i nästa påveval att bli 75 personer. Nio av de nya…

Påvens budskap till de mexikanska biskoparna

Påven Franciskus uppmanade Mexikos biskopar att ivrigt förkunna evangeliet och energiskt ta sig an drogproblemen i landet. Vid ett möte med biskoparna i katedralen i Mexiko City liknade påven drogkriminaliteten vid metastaser, som förintar samhällskroppen. Kampen mot det kräver ”profetiskt…

Kris för mänskliga rättigheter i Mexiko

Vid sitt besök i Mexiko den 12 till den 17 februari bör påven Franciskus tala om den icke acceptabla situation som råder för mänskliga rättigheter: detta kräver en bred allians av 35 grupper för mänskliga rättigheter samt 79 civila organisationer…

Miljoner mexikaner väntar på påven

I samband med påvens besök förbereder sig Mexiko på en anstormning av några miljoner troende. Generalsekreteraren för den mexikanska biskopskonferensen, Eugenio Lira Rugarcia, tillkännagav i söndags, att det antal biljetter till påvemässa, som skall delas ut i de 93 ärkestiften,…

Chiapas: Rapport om våld mot migranter

De senaste veckorna har migranter från centralamerikanska länder utsatts för våld och aggressioner av annat slag i den mexikanska delstaten Chiapas (med gräns till Guatemala). Det rapporterar Casa del Migrante Hermanos en el Camino, en katolska organisation som tar emot…

Barnarbete stort problem i Chiapas

I den mexikanska delstaten Chiapas arbetar cirka 199 000 barn i åldersgruppen 5 till 17 utan att få någon ekonomisk ersättning. Enligt den lokala arbetsförmedlingen är problemet med barnarbete långt ifrån löst, och många av de arbeten som dessa barn…