Chiapas och val i Mexiko

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Trots den rikedom av naturresurser som finns i den mexikanska delstaten Chiapas, fortsätter fattigdomen för befolkningen vara ett stort problem. Utvecklingen vad det gäller det sociala, kulturella och ekonomiska livet har inte förändrats märkbart under de senaste femtio åren, och Chiapas som delstat i Mexiko lever inte upp till de normer som borde råda i ett land vilket är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Chiapas med sina uppemot 4,8 miljoner invånare är den delstat i Mexiko i vilken den största andelen av befolkningen bara talar inhemska språk, 36 per 100 invånare. I sex av de tio kommunerna beräknar Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) att befolkningen lever i extrem fattigdom och undernäring.

Av Chiapas befolkning, enligt Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), bekänner sig 59,5 procent av befolkningen till katolicismen jämfört med 83 procent på nationell nivå.  Procentsatsen när det kommer till protestanter är 19,3 procent och de som tillhör andra religioner är siffran 8,3 procent och för de som inte tillhör någon religion är siffran 11,9 procent, enligt nyhetsbyrån Fides.

Mexiko håller presidentval på söndag den 1 juli.

Fides 2012-06-25

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Trots den rikedom av naturresurser som finns i den mexikanska delstaten Chiapas, fortsätter fattigdomen för befolkningen vara ett stort problem. Utvecklingen vad det gäller det sociala, kulturella och ekonomiska livet har inte förändrats märkbart under de senaste femtio åren, och Chiapas som delstat i Mexiko lever inte upp till de normer som borde råda i ett land vilket är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

Chiapas med sina uppemot 4,8 miljoner invånare är den delstat i Mexiko i vilken den största andelen av befolkningen bara talar inhemska språk, 36 per 100 invånare. I sex av de tio kommunerna beräknar Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) att befolkningen lever i extrem fattigdom och undernäring.

Av Chiapas befolkning, enligt Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI), bekänner sig 59,5 procent av befolkningen till katolicismen jämfört med 83 procent på nationell nivå.  Procentsatsen när det kommer till protestanter är 19,3 procent och de som tillhör andra religioner är siffran 8,3 procent och för de som inte tillhör någon religion är siffran 11,9 procent, enligt nyhetsbyrån Fides.

Mexiko håller presidentval på söndag den 1 juli.

Fides 2012-06-25