Tysk omskärelsedom väcker reaktioner

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Hovrätten i Köln, Tyskland, fastställde i tisdags den 26 juni, att manlig omskärelse av religiösa skäl är straffbart. Majoriteten av den tyska befolkningen ställer sig bakom denna dom, enligt en enkätundersökning som offentliggjordes i den i München baserade tidskriften Focus i dag, lördag. 56 procent menar att domen är riktig. 35 procent anser däremot att den är felaktig. 10 procent har ännu inte bildat sig en uppfattning i frågan.

I tisdags fastställde Kölns hovrätt, för första gången i Tyskland, att religiöst motiverad omskärelse av pojkar är en straffbar handling. Barnets grundläggande rättighet till en intakt kropp ska ställas över föräldrarnas grundläggande rättigheter. Föräldrarnas religionsfrihet och deras rätt till uppfostran inskränks inte på ett oskäligt sätt, när de tvingas vänta tills barnet vid ett senare stadium själv bestämmer sig för omskärelse, menade domaren.

Kyrkliga representanter, däribland Kölns katolske kardinal Joachim Meisner, och representanter för både judendomen och islam uttryckte skarp kritik mot domen. Till skaran av kritiker sällade sig också, under veckoslutet, den tyske författaren och orientalisten Navid Kermani. Omskärelsedomen ger uttryck för en i praktiken ”fundamentalistisk” mentalitet, som är förnuftsvidrig, skrev Kermani i Süddeutsche Zeitung.

”När ett av Guds bud inte betraktas som annat än hokus pokus och när alla ritualer måste bedömas utifrån de krav som just nu rådande common sense ställer, då blir arrogansen vid en tysk hovrätt begriplig – med ett pennstreck förklaras fyra tusen år av religionshistoria som obsolet”, menar Kermani. Detta har ingenting med upplysning i tysk filosofisk tradition att göra. ”Upplysning är inte endast en fråga om förnuftets herravälde, utan också insikten i dess begränsning”, hävdar författaren. En sådan attityd skulle innebära att ”den egna livsåskådningen blir relativ och ens eget handlande och egna uttalanden därmed måste räkna med att andra ser världen annorlunda”. Kermani är medlem i den tyska islamkonferensen och medlem i den tyska akademien för språk och diktning.

Kathpress 2012-06-30

Se också den Katolska biskopskonferensen om domen här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Hovrätten i Köln, Tyskland, fastställde i tisdags den 26 juni, att manlig omskärelse av religiösa skäl är straffbart. Majoriteten av den tyska befolkningen ställer sig bakom denna dom, enligt en enkätundersökning som offentliggjordes i den i München baserade tidskriften Focus i dag, lördag. 56 procent menar att domen är riktig. 35 procent anser däremot att den är felaktig. 10 procent har ännu inte bildat sig en uppfattning i frågan.

I tisdags fastställde Kölns hovrätt, för första gången i Tyskland, att religiöst motiverad omskärelse av pojkar är en straffbar handling. Barnets grundläggande rättighet till en intakt kropp ska ställas över föräldrarnas grundläggande rättigheter. Föräldrarnas religionsfrihet och deras rätt till uppfostran inskränks inte på ett oskäligt sätt, när de tvingas vänta tills barnet vid ett senare stadium själv bestämmer sig för omskärelse, menade domaren.

Kyrkliga representanter, däribland Kölns katolske kardinal Joachim Meisner, och representanter för både judendomen och islam uttryckte skarp kritik mot domen. Till skaran av kritiker sällade sig också, under veckoslutet, den tyske författaren och orientalisten Navid Kermani. Omskärelsedomen ger uttryck för en i praktiken ”fundamentalistisk” mentalitet, som är förnuftsvidrig, skrev Kermani i Süddeutsche Zeitung.

”När ett av Guds bud inte betraktas som annat än hokus pokus och när alla ritualer måste bedömas utifrån de krav som just nu rådande common sense ställer, då blir arrogansen vid en tysk hovrätt begriplig – med ett pennstreck förklaras fyra tusen år av religionshistoria som obsolet”, menar Kermani. Detta har ingenting med upplysning i tysk filosofisk tradition att göra. ”Upplysning är inte endast en fråga om förnuftets herravälde, utan också insikten i dess begränsning”, hävdar författaren. En sådan attityd skulle innebära att ”den egna livsåskådningen blir relativ och ens eget handlande och egna uttalanden därmed måste räkna med att andra ser världen annorlunda”. Kermani är medlem i den tyska islamkonferensen och medlem i den tyska akademien för språk och diktning.

Kathpress 2012-06-30

Se också den Katolska biskopskonferensen om domen här