EU-riktlinjer för religionsfrihet på gång

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

EU kommer inom kort att fastställa riktlinjer för religionsfrihet och utveckla ett instrument för hur man skall gå till väga när religionsfriheten blir ansatt. Detta blev tydligt vid ett expertseminarium i Bryssel, som ägde rum på initiativ av Österrike. Vid förhandlingarna i måndags deltog bland andra EU:s ansvarige för mänskliga rättigheter Stavros Lambrinidis, samt Österrikes utrikesminister Michael Spindelegger och Italiens utrikesminiser Giulio Terzi.

”Missbruket av religion som ett rättfärdigande av våld och diskriminering är oacceptabelt”, säger Spindelegger i ett uttalande: ”Vi måste energiskt verka mot det ökande antalet konflikter och våldsdåd med religiösa motiv och som riktar sig mot religiösa minoriteter.” Religionsfrihet måste vara en orubblig del av EU:s politik för mänskliga rättigheter.

EU:s riktlinjer skall vara klara och vittomfattande samt innehålla ett varningssystem, som inbegriper effektiva instrument för att granska och vidta åtgärder, sade Spindelegger.

Kathpress 2012-12-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

EU kommer inom kort att fastställa riktlinjer för religionsfrihet och utveckla ett instrument för hur man skall gå till väga när religionsfriheten blir ansatt. Detta blev tydligt vid ett expertseminarium i Bryssel, som ägde rum på initiativ av Österrike. Vid förhandlingarna i måndags deltog bland andra EU:s ansvarige för mänskliga rättigheter Stavros Lambrinidis, samt Österrikes utrikesminister Michael Spindelegger och Italiens utrikesminiser Giulio Terzi.

”Missbruket av religion som ett rättfärdigande av våld och diskriminering är oacceptabelt”, säger Spindelegger i ett uttalande: ”Vi måste energiskt verka mot det ökande antalet konflikter och våldsdåd med religiösa motiv och som riktar sig mot religiösa minoriteter.” Religionsfrihet måste vara en orubblig del av EU:s politik för mänskliga rättigheter.

EU:s riktlinjer skall vara klara och vittomfattande samt innehålla ett varningssystem, som inbegriper effektiva instrument för att granska och vidta åtgärder, sade Spindelegger.

Kathpress 2012-12-10