Europadomstolen: Förbud mot äggcellsdonation är OK

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I torsdags, den 3 november, offentliggjorde Europadomstolen i Strasbourg ett viktigt medicin-etiskt domslut: länderna i Europa har rätt att förbjuda donation av äggceller för in vitro befruktning. Professor Johannes Reiter, katolsk moralteolog och bioetiker, beskriver domen i Strasbourg angående sperma- och äggcellsdonation som ”ett klokt beslut”. Såväl teologisk etik som det katolska läroämbetets moralteologi kan stödja det beslut som kom den 3 november från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, sade Reiter till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Enligt katolsk uppfattning är det förbjudet för tredje part att ingripa i befruktningsförloppet. Visserligen kan man se ofruktsamhet som ett ”djupt mänskligt lidande, som man måste fortsätta att utforska för att kunna bekämpa det med naturliga åtgärder”. Kyrkan har emellertid på goda grunder inte medgivit att ”man griper in i fortplantningsförloppet som sådant”.

Tidigare hade också ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, välkomnat domstolens utslag. Domarna har därmed gett en ”tydlig signal mot tendensen att se människor enbart som medel”. Domstolen i Strasbourg fastslog i torsdags att den österrikiska lag som förbjuder sperma- och äggcellsdonation vid in vitro befruktning inte strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

De som klagat mot den österrikiska lagen mot äggcellsdonation var två par som inte kunde få barn. I ena fallet hade det krävts donation av äggceller och i andra fallet sperma för att genomföra en assisterad in vitro befruktning. Österrikisk lag tillåter emellertid in vitro befruktning enbart om såväl ägg som sperma kommer från det par som vill ha barn, och paret ifråga skall vara gifta eller leva i en stabil relation. De som klagade såg i denna lag ett brott mot rätten till familjeliv samt ett utslag av diskriminering.

Domarna i Strasbourg framhöll emellertid i sitt beslut att de österrikiska lagarna inte helt och hållet utesluter assisterad befruktning, eftersom de godkänner den om vissa metoder används. Visserligen kan man notera en klar trend bland Europarådets medlemsstater att tillåta donation vid in vitro fertilisering. Detta inkräktar emellertid inte på de enskilda ländernas egen beslutanderätt, heter det i domstolsutslaget. Den österrikiska lagstiftningen syftar med sitt förbud framförallt till att upprätthålla den civilrättsliga principen att moderns identitet alltid skall kunna fastställas.

Den österrikiske ”familjebiskopen” Klaus Kűng och Österrikes justitieminister Beatrix Karl välkomnade torsdagens beslut i Europadomstolen. ”Den österrikiska regeringens ståndpunkt blev i alla delar bekräftad, vi har vunnit denna process”, säger Karl i ett uttalande. Likväl förespråkar ministern också en kontinuerlig överprövning och evaluering av rättsläget. Negativa reaktioner på domstolsutslaget har kommit från hälsoministern Alois Stöger. ”Lagen är inte i takt med tiden och Europadomstolens dom förbjuder inte lagen förnyas”, säger Stögers presstalesman Fabian Fusseis till Österrikes nyhetsbyrå, APA. Ministern uttalade sig nyligen positivt om att ge lesbiska par och ensamstående kvinnor möjlighet att bli mödrar genom assisterad befruktning.

Kathpress 2011-11-04

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I torsdags, den 3 november, offentliggjorde Europadomstolen i Strasbourg ett viktigt medicin-etiskt domslut: länderna i Europa har rätt att förbjuda donation av äggceller för in vitro befruktning. Professor Johannes Reiter, katolsk moralteolog och bioetiker, beskriver domen i Strasbourg angående sperma- och äggcellsdonation som ”ett klokt beslut”. Såväl teologisk etik som det katolska läroämbetets moralteologi kan stödja det beslut som kom den 3 november från Europadomstolen för mänskliga rättigheter, sade Reiter till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA. Enligt katolsk uppfattning är det förbjudet för tredje part att ingripa i befruktningsförloppet. Visserligen kan man se ofruktsamhet som ett ”djupt mänskligt lidande, som man måste fortsätta att utforska för att kunna bekämpa det med naturliga åtgärder”. Kyrkan har emellertid på goda grunder inte medgivit att ”man griper in i fortplantningsförloppet som sådant”.

Tidigare hade också ordföranden i den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, välkomnat domstolens utslag. Domarna har därmed gett en ”tydlig signal mot tendensen att se människor enbart som medel”. Domstolen i Strasbourg fastslog i torsdags att den österrikiska lag som förbjuder sperma- och äggcellsdonation vid in vitro befruktning inte strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

De som klagat mot den österrikiska lagen mot äggcellsdonation var två par som inte kunde få barn. I ena fallet hade det krävts donation av äggceller och i andra fallet sperma för att genomföra en assisterad in vitro befruktning. Österrikisk lag tillåter emellertid in vitro befruktning enbart om såväl ägg som sperma kommer från det par som vill ha barn, och paret ifråga skall vara gifta eller leva i en stabil relation. De som klagade såg i denna lag ett brott mot rätten till familjeliv samt ett utslag av diskriminering.

Domarna i Strasbourg framhöll emellertid i sitt beslut att de österrikiska lagarna inte helt och hållet utesluter assisterad befruktning, eftersom de godkänner den om vissa metoder används. Visserligen kan man notera en klar trend bland Europarådets medlemsstater att tillåta donation vid in vitro fertilisering. Detta inkräktar emellertid inte på de enskilda ländernas egen beslutanderätt, heter det i domstolsutslaget. Den österrikiska lagstiftningen syftar med sitt förbud framförallt till att upprätthålla den civilrättsliga principen att moderns identitet alltid skall kunna fastställas.

Den österrikiske ”familjebiskopen” Klaus Kűng och Österrikes justitieminister Beatrix Karl välkomnade torsdagens beslut i Europadomstolen. ”Den österrikiska regeringens ståndpunkt blev i alla delar bekräftad, vi har vunnit denna process”, säger Karl i ett uttalande. Likväl förespråkar ministern också en kontinuerlig överprövning och evaluering av rättsläget. Negativa reaktioner på domstolsutslaget har kommit från hälsoministern Alois Stöger. ”Lagen är inte i takt med tiden och Europadomstolens dom förbjuder inte lagen förnyas”, säger Stögers presstalesman Fabian Fusseis till Österrikes nyhetsbyrå, APA. Ministern uttalade sig nyligen positivt om att ge lesbiska par och ensamstående kvinnor möjlighet att bli mödrar genom assisterad befruktning.

Kathpress 2011-11-04