Tagged 'Österrike'

Focolare öppnar kontaktställen för övergreppsoffer

Focolare-rörelsen i Tyskland, Österrike, Schweiz och Lichtenstein har sedan en tid tillbaka kontaktställen för personer som utsatts för prästers övergrepp och maktmissbruk. Dessutom har man startat en hemsida med temat ”Prevention av och intervention mot sexualiserat våld samt mot andligt…

Österrikes katoliker efterlyser en regering värd förtroende

Organisationen ”Katholische Aktion Österreich” vädjar i den aktuella politiska krisen i Österrike till alla ansvariga i politiken i förbundsrepubliken om att säkerställa och återvinna medborgarnas förtroende för demokratin och republikens institutioner. ”Vi behöver först och främst en övergångsregering som såväl…

Ortodoxa biskopar uppmanar till hjälpberedskap

Österrikes ortodoxa biskopar uppmanar till en flyktingpolitik som bygger på både mänskliga och rättsstatliga principer. Österrike har hittills visat barmhärtighet och hjälpberedskap gentemot flyktingarna, heter det i ett uttalande från den ortodoxa biskopskonferensen, som offentliggjordes under måndagen i samband med…

Människor och olydnad

I dag fredagen den 27/4 kommer frågan om det aktuella ”Olydnadsuppropet” (”Aufruf zum Ungehorsam”) bland katolska präster i Österrike att behandlas i Sveriges Radios program ”Människor och tro” klockan 14.03 i P1. Två svenska katoliker, Irène Nordgren och Helena D’Arcy…

Europadomstolen: Förbud mot äggcellsdonation är OK

I torsdags, den 3 november, offentliggjorde Europadomstolen i Strasbourg ett viktigt medicin-etiskt domslut: länderna i Europa har rätt att förbjuda donation av äggceller för in vitro befruktning. Professor Johannes Reiter, katolsk moralteolog och bioetiker, beskriver domen i Strasbourg angående sperma-…

Kardinal Schönborn om krav på kyrkoreform

Kardinal Christoph Schönborn, ärkebiskop i Wien, har under de senaste dagarna flera gånger i offentligheten kommenterat det så kallade kyrkoherdeinitiativet i Österrike. Det rör sig om ett upprop som runt 10 procent av de katolska prästerna i Österrike har ställt…

Själavård vid självmordstankar

”Det finns många skäl till att älska livet – vilket är ditt?” Med denna fråga har österrikisk telefonsjälavård vänt sig till facebook-användare. Under sommarmånaderna kom ett stort antal svar in, som nu kommer att presenteras i samband med ”Dagen för…