Människor och olydnad

I dag fredagen den 27/4 kommer frågan om det aktuella ”Olydnadsuppropet” (”Aufruf zum Ungehorsam”) bland katolska präster i Österrike att behandlas i Sveriges Radios program ”Människor och tro” klockan 14.03 i P1. Två svenska katoliker, Irène Nordgren och Helena D’Arcy kommer att diskutera Vatikanens hållning.
Tidigare har vi på Signum rapporterat om uppropet här, här och här. Och i Signum nummer 6/2011 skrev Dominik Terstriep en artikel om ämnet med titeln ”Är den katolska enheten hotad?” som du kan läsa här.

Red. 2012-04-27